สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ต้างน้อย
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Manihot esculenta Crantz

Euphorbiaceae

ดูที่ มันสำปะหลัง

ต้างบ้าน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Manihot esculenta Crantz

Euphorbiaceae

ดูที่ มันสำปะหลัง

มันไม้
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Manihot esculenta Crantz

Euphorbiaceae

ดูที่ มันสำปะหลัง

มันตัน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Manihot esculenta Crantz

Euphorbiaceae

ดูที่ มันสำปะหลัง

มันสำโรง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Manihot esculenta Crantz

Euphorbiaceae

ดูที่ มันสำปะหลังมันสำปะหลัง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Manihot esculenta Crantz

Euphorbiaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 7 ม. ส่วนต่าง ๆ มีน้ำยางสีขาว รากสะสมอาหารขนาดใหญ่ กิ่งมักมีริ้วสีแดง หูใบรูปใบหอก ยาว 5-7 มม. เรียบหรือมีติ่งแหลม 1-2 อัน ร่วงเร็ว ใบรูปฝ่ามือ ส่วนมากมี 3-9 พู โคนเชื่อมติดกันแบบก้นปิด เหนือโคนใบประมาณ 2 ซม. แต่ละพูเรียวแคบ รูปใบหอกกลับ ยาว 8-18 ซม. โคนมักเบี้ยว ยกเว้นพูกลาง ปลายแหลมยาว แผ่นใบบางครั้งด่าง ช่อดอกคล้ายช่อกระจะ ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง มี 1-5 ช่อ ยาว 5-8 ซม. ดอกเพศผู้อยู่ช่วงปลายช่อ ดอกเพศเมียอยู่ที่โคนช่อ ก้านดอกยาว 5-8 ซม. ดอกเพศผู้ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกันประมาณกึ่งหนึ่ง ยาวประมาณ 7 มม. สีม่วงอมแดง ด้านในมีขน จานฐานดอกมี 10 พู เกสรเพศผู้มีประมาณ 10 อัน เรียง 2 วง ยาว 6-7 มม. ดอกเพศเมีย กลีบเลี้ยงแยกหรือเชื่อมติดกันที่โคน ยาวประมาณ 1 ซม. รังไข่มี 3 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรโค้งงอ มีรอยจีบ ผลรูปรี ยาว 1.5-1.8 ซม. แห้งแตกเป็น 3 ซีก มีครีบคล้ายปีกตามยาว 6 ปีก ผิวสาก แต่ละช่องมีเมล็ดเดียว เมล็ดรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1 ซม.

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ ปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจทั่วไปในเขตร้อนเพื่อเอาแป้งมันจากหัวใต้ดิน มีสาร hydrocyanic acid มีพิษถึงตายได้ถ้ากินดิบ ปลูกง่าย ทนแล้ง สายพันธุ์ด่างบางครั้งพบปลูกเป็นไม้ประดับ

สกุล Manihot มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ โดยเฉพาะบราซิล มีประมาณ 60 ชนิด ในไทยพบ 2 ชนิด อีกชนิดคือ ยางเซียร่า Manihot carthaginensis subsp. glaziovii (Müll.Arg.) Allem ที่ปลูกเพื่อเอาน้ำยาง แต่ปริมาณและคุณภาพไม่เท่ายางพารา ชื่อสกุลมาจากภาษาบราซิเลี่ยน “manioc” ที่ใช้เรียกพืชชนิดนี้

ชื่อสามัญ  Cassava, Manioc, Tapioca, Yuca

ชื่ออื่น   ต้างน้อย, ต้างบ้าน (ภาคเหนือ); มันตัน, มันไม้ (ภาคใต้); มันสำปะหลัง, มันสำโรง, สำปะหลัง (ภาคกลาง); มันหิ่ว (พังงา); อุบีกายู (มาเลย์-ภาคใต้)

มันสำปะหลัง: ใบรูปฝ่ามือ หูใบรูปใบหอก ผลรูปรี มีครีบคล้ายปีกตามยาว 6 ปีก (ภาพ: มานพ ผู้พัฒน์ cultivated)

เอกสารอ้างอิง

Li, B. and M.G. Gilbert. (2008). Euphorbiaceae (Manihot). In Flora of China 11: 275-276.

Welzen, P.C. van, Q.D. Nguyen and R.C.K. Chung. (2007). Flora of Thailand Vol. 8 part 2: 437-440.

มันหิ่ว
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Manihot esculenta Crantz

Euphorbiaceae

ดูที่ มันสำปะหลัง

สำปะหลัง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Manihot esculenta Crantz

Euphorbiaceae

ดูที่ มันสำปะหลัง

อุบีกายู
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Manihot esculenta Crantz

Euphorbiaceae

ดูที่ มันสำปะหลัง