สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   อรพัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Lysiphyllum hookeri (F. Muell.) Pedley

Fabaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. แตกกิ่งต่ำ เปลือกแตกเป็นร่องตามยาว ใบประกอบมี 2 ใบย่อย แยกกัน กางออกเล็กน้อยดูคล้ายรูปผีเสื้อ เรียงสลับระนาบเดียว ระหว่างใบมีหูใบขนาดเล็ก 1 อัน ก้านใบประกอบยาว 1-1.5 ซม. ใบรูปรี เบี้ยว ยาว 2-3 ซม. ปลายมน แผ่นใบด้านล่างมีนวล เส้นแขนงใบออกจากโคน 3-5 เส้น ไร้ก้าน ช่อดอกออกสั้น ๆ ตามปลายกิ่ง ตาดอกยาว 1-1.5 ซม. ก้านดอกสั้นกว่าฐานดอก ฐานดอกยาวกว่ากลีบเลี้ยงเล็กน้อย กลีบเลี้ยงหนา แฉกลึก รูปรี ยาว 1-1.5 ซม. ปลายมีติ่ง ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม ดอกสีขาว กลีบรูปรี ยาวได้ถึง 4 ซม. รวมก้านกลีบ ก้านชูอับเรณูยาว 4-5.5 ซม. สีชมพูอมแดง โคนสีขาว อับเรณูสีแดง รังไข่รวมก้านและก้านเกสรเพศเมียยาวกว่าเกสรเพศผู้เล็กน้อย ยอดเกสรเพศเมียรูปโล่ สีเขียว ฝักรูปขอบขนานถึงรูปใบหอก ยาว 7-20 ซม. ขอบมีสันหนา ปลายมีจะงอยยาว 1-3 ซม. ก้านผลยาว 5-7 ซม. รวมฐานดอกที่ขยาย มีได้ถึง 10 เมล็ด รูปรี แบน ยาวประมาณ 1 ซม.(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ อรพิม, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของรัฐควีนส์แลนด์ในออสเตรเลีย ขึ้นตามที่แห้งแล้ง และป่าชายหาด ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร ปลูกเป็นไม้ประดับหรือทำเป็นไม้แคระ แต่ยังไม่แพร่หลายนักในประเทศไทย

ชื่อพ้อง  Bauhinia hookeri F. Muell.

ชื่อสามัญ  Alibangbang, Hooker's Bauhinia, Mountain ebony, Pegunny, Queensland ebony, White Bauhinia

อรพัน: ใบประกอบมี 2 ใบย่อย แยกกัน เรียงสลับระนาบเดียว ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกสั้น ๆ ตามปลายกิ่ง ดอกขนาดใหญ่ มีก้านกลีบสั้น ๆ เกสรเพศผู้ 10 อัน อับเรณูสีแดง ปลายฝักมีจะงอย (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Lewis, G.P. and F. Forest. (2005). Tribe Cercideae. In Legumes of the World. Royal Botanic Gardens, Kew.

Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawai`i.