สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ก่อปริวรรต
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus orbicarpus Strijk

Fagaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. มีขนยาวนุ่มตามกิ่งอ่อนและใบอ่อน ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก เบี้ยวเล็กน้อย ยาว 11-22 ซม. ก้านใบยาว 1-2 ซม. ช่อผลออกที่ยอด ยาว 15-21 ซม. มี 9-20 ผล ไม่เชื่อมติดกัน รูปกลม กว้างและยาว 2.7-3.5 ซม. รวมกาบ มีขนยาว กาบหุ้มตลอดทั้งผล เกล็ดหนา เรียงไม่เป็นระเบียบเชื่อมติดกัน ยกเว้นปลายเกล็ด เป็นชั้นห่าง ๆ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ก่อดำ, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ที่น้ำตกโตนปริวรรต จังหวัดพังงา ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงประมาณ 450 เมตร

ก่อปริวรรต: ผลรูปกลม กาบหุ้มตลอดทั้งผล เกล็ดหนา เรียงไม่เป็นระเบียบเชื่อมติดกัน ยกเว้นปลายเกล็ด เป็นชั้นห่าง ๆ (ภาพ: โตนปริวรรต พังงา - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Strijk, J.S., S. Sirimongkol, S. Rueangruea, N. Ritphet and V. Chamchumroon. (2014). Lithocarpus orbicarpus (Fagaceae), a new species of Stone Oak from Phang Nga province, Thailand. PhytoKeys 34: 33-45.