สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

พุดแหลม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Kopsia angustipetala Kerr

Apocynaceae
พุดปากเป็ด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Kopsia angustipetala Kerr

Apocynaceae

ไม้พุ่ม สูง 2-5 ม. ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 3-15 ซม. ปลายแหลมยาว หรือเป็นติ่งแหลม เส้นแขนงใบจำนวนมาก ก้านใบยาว 1-7 มม. ช่อดอกยาว 2.5-12 ซม. ดอกเรียงแน่น ก้านดอกยาว 1-2 มม. กลีบเลี้ยงรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ปลายแหลม ยาว 3-5 มม. ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม ดอกสีขาว ปากหลอดกลีบดอกมีขน หลอดกลีบยาว 1.3-2.5 ซม. กลีบรูปใบหอก ยาว 0.7-1.5 ซม. เกสรเพศผู้ติดประมาณกึ่งกลางหลอด อับเรณูรูปไข่ ยาว 1-2 มม. จานฐานดอกยาวประมาณ 1 มม. รังไข่มีขนช่วงปลาย ก้านเกสรเพศเมียยาว 1-1.3 ซม. รวมยอดเกสร ผลออกเป็นคู่ มีขนละเอียด โค้งคล้ายรูปเคียว ยาว 1.2-2 ซม. ปลายมีจะงอย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ พุดชมพู, สกุล)

พบที่ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยที่ภูวัว จังหวัดบึงกาฬ และน้ำตกตาดขาม จังหวัดนครพนม ขึ้นกระจายห่างๆ ริมลำธารในป่าดิบแล้ง ความสูง 100-300 เมตร

ชื่ออื่น   พุดปากเป็ด, พุดแหลม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

พุดปากเป็ด: ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ปลายแหลมยาว ช่อดอกแบบช่อกระจุก ดอกเรียงแน่น ผลออกเป็นคู่ โค้ง ปลายมีจะงอย (ภาพ: ภูวัว บึงกาฬ; ภาพต้น - มานพ ผู้พัฒน์, ภาพดอกและผล - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. (2004). A revision of Kopsia (Apocynaceae: Rauvolfioideae). Harvard Papers in Botany 9(1): 94-96.

Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 61.