สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เปราะราศี
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Kaempferia larsenii Sirirugsa

Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก สูง 7-15 ซม. มี 2-4 ใบ เรียงสลับระนาบเดียว รูปใบหอกหรือรูปแถบ ยาว 6-10 ซม. ปลายแหลมคล้ายตะขอ โคนรูปลิ่ม แผ่นใบเกลี้ยง มักมีปื้นสีม่วงด้านบน ก้านใบยาวได้ถึง 1 ซม. กาบใบยาว 3-4 ซม. ลิ้นใบขนาดเล็ก ช่อดอกออกกลางกลุ่มใบ ไร้ก้าน มีกาบประดับหุ้ม ใบประดับรูปแถบ ยาวประมาณ 3 ซม. มีประมาณ 8 ดอก บานทีละดอก ใบประดับย่อยรูปแถบ ยาวประมาณ 1.5 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 3 ซม. ปลายแยกเป็น 2 แฉก กลีบดอกสีขาว รูปแถบ ยาวประมาณ 1.4 ซม. หลอดกลีบยาวประมาณ 5.5 ซม. แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันด้านข้างรูปไข่กลับ สีม่วง ยาวประมาณ 1.5 ซม. กลีบปากสีม่วง แยกจรดโคน รูปไข่กลับ ยาว 1.5-1.7 ซม. โคนมีสีขาว อับเรณูยาวประมาณ 2 มม. ปลายแกนอับเรณูเป็นสันรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 3.5 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 2.5 มม.(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เปราะหอม, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อุบลราชธานีมุกดาหาร ขึ้นตามพื้นที่โล่งตามพื้นทรายในป่าเต็งรัง ความสูง 150-250 เมตร

เปราะราศี: ใบมี 2-4 ใบ เรียงสลับระนาบเดียว ช่อดอกออกกลางกลุ่มใบ กลีบดอกสีขาว รูปแถบ แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันรูปไข่กลับ สีม่วง กลีบปากสีม่วง แยกจรดโคน โคนมีสีขาว (ภาพ: อุบลราชธานี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Sirirugsa, P. (1992). Taxonomy of the genus Kaempferia (Zingiberaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 19: 4.

Sirirugsa, P. (1989). The genus Kaempferia (Zingiberaceae) in Thailand. Nordic Journal of Botany 9: 257.