สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

แส
วันที่ 13 กันยายน 2559

Jacquemontia pentanthos (Jacq.) G. Don

Convolvulaceae

ดูที่ จิงจ้อผี

แสเถา
วันที่ 13 กันยายน 2559

Jacquemontia pentanthos (Jacq.) G. Don

Convolvulaceae

ดูที่ จิงจ้อผี