สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ผักบุ้งระย้า
วันที่ 30 มกราคม 2560

Ipomoea wangii C. Y. Wu

Convolvulaceae

ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 10 ม. ส่วนต่าง ๆ เกลี้ยง ใบรูปไข่กว้างเกือบกลม ยาว 6-14 ซม. ปลายแหลมยาว มีติ่งแหลม โคนรูปหัวใจ แผ่นใบบาง ก้านใบสีม่วง ยาว 4.5-9 ซม. ช่อดอกมี 1-3 ดอก ก้านดอกยาว 1-6 ซม. ปลายก้านหนา กลีบเลี้ยงขอบบาง กลีบคู่นอกรูปรีหรือรูปไข่ ปลายมน ยาว 1.5-2 ซม. กลีบใน 3 กลีบ รูปรีปลายแหลม ยาว 1.7-2.6 ซม. ดอกรูปแตร สีชมพูอมม่วง โคนด้านในมีสีเข้ม ยาว 6-7.7 ซม. รังไข่เกลี้ยง ผลรูปไข่ ยาวประมาณ 2 ซม. เมล็ดยาว 7-8 มม. ด้านข้างมีขนกำมะหยี่สีน้ำตาล สันมีขนสีเหลืองยาวประมาณ 1 ซม.

พบที่จีนตอนใต้ และพม่า ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคเหนือที่พิษณุโลก และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี เพชรบุรี ขึ้นตามชายป่า ความสูง 600-1250 เมตร

ผักบุ้งระย้า: ปลายใบมีติ่งแหลม แผ่นใบบาง ก้านใบสีม่วง ช่อดอกมี 1-3 ดอก (ภาพ: แก่งกระจาน เพชรบุรี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Fang, R. and G. Staples. (1995). Convolvulaceae. In Flora of China Vol. 16: 308-380.

Staples, G. (2010). Convolvulaceae. In Flora of Thailand Vol. 10(3): 403-427.