สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เทียนคำ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Impatiens longiloba Craib

Balsaminaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 50 ซม. ใบเรียงเวียน รูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 3-11 ซม. ขอบจักมนถี่ มีต่อมคู่ใกล้โคน ก้านใบยาวได้ถึง 3 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ก้านช่อยาว 3-5 ซม. มี 2-4 ดอกในแต่ละช่อ ก้านดอกยาว 1-1.5 ซม. ใบประดับย่อยรูปเรือ ยาวประมาณ 4 มม. ร่วงเร็ว ดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยง 4 กลีบ คู่นอกรูปไข่ ยาวประมาณ 6 มม. ปลายมีติ่ง คู่ในรูปลิ่ม ยาวประมาณ 4 มม. กลีบปากเป็นถุงสีแดงอมเหลือง ปากกลีบเบี้ยว กว้างประมาณ 8 มม. ยาวประมาณ 3 ซม. เรียวยาวเป็นเดือยชี้ขึ้น กลีบดอกกลีบกลางรูปไข่ ยาว 1-1.3 ซม. ปลายกลีบกลม กลีบปีกแฉกลึก ยาวประมาณ 2.5 ซม. คู่นอกรูปแถบ ยาวประมาณ 4 เท่าของคู่ใน ผลรูปกระสวย ยาวประมาณ 2.5 ซม. เมล็ดมีตุ่ม

พืชถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ และเชียงราย ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 2000-2500 เมตร

เทียนคำ: ขอบใบจักมนถี่ ช่อดอกแบบช่อกระจะ กลีบปากเบี้ยว เรียวยาวเป็นเดือยชี้ขึ้น กลีบปีกคู่นอกยาวประมาณ 4 เท่า ของคู่ใน (ภาพ: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่; ภาพซ้ายและภาพขวาล่าง - ราชันย์ ภู่มา, ภาพขวาบน - ณรงค์ คูณขุนทด)

เอกสารอ้างอิง

Chen, Y., S. Akiyama and T. Shimizu. (2007). Balsaminaceae. In Flora of China Vol. 12: 63, 69, 76, 92.

Ruchisansakun, S., P. Triboun and T. Jenjitikul. (2014). A new species of Impatiens (Balsaminaceae) from southwestern Thailand. Phytotaxa 174(4): 237-241.

Shimizu, T. (2000). New species of Thai Impatiens (Balsaminaceae) 2. Bulletin of the National Science Museum. Tokyo, Series B (Botany) 29: 39.

Shimizu, T. (1991). New species of the Thai Impateins (1). Journal of Japanese Botany 66(3): 166-171.

Shimizu, T. (1970). Contribution to the Flora of Southeast Asia. II. Impatiens of Thailand and Malaya. Southeast Asian Studies 8: 187-217.

Suksathan, P. and P. Triboun. (2009). Ten new species of Impatiens (Balsaminaceae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 61(1): 159-184.