สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เทียนเมืองกาญจน์
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Impatiens kanburiensis T. Shimizu

Balsaminaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1 ม. มีขนสั้นนุ่มหนาแน่นตามกิ่งอ่อน ก้านใบ และกลีบเลี้ยงด้านนอก ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน ยาวได้ถึง 4.5 ซม. มีต่อมคู่ที่โคนขอบใบ ก้านใบยาว 1-2 ซม. ดอกสีขาวอมม่วง ออกเดี่ยว ๆ ก้านดอกยาว 0.5-1.5 ซม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ คู่ในขนาดเล็ก คู่นอกเชื่อมติดกันเป็นกระเปาะ ปลายแยก 2 แฉกตื้น ๆ ปลายมีติ่งแหลม กลีบปากเป็นถุง กว้างประมาณ 8 มม. ด้านในมีจุดสีน้ำตาลอมเหลือง โคนมีปื้นสีเหลือง เดือยสั้น ๆ 1 คู่ กลีบดอกกลีบกลางรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 1 ซม. ปลายมีติ่งแหลม กลีบปีกยาวประมาณ 2 ซม. คู่นอกยาวประมาณ 1.2 ซม. ปลายเว้าตื้น ที่โคนมีเขา ผลเต่งกลาง เมล็ดมีขนสั้นนุ่ม

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี ขึ้นตามเขาหินปูน ความสูง 100-350 เมตร

เทียนเมืองกาญจน์: กลีบเลี้ยงคู่นอกเชื่อมติดกันเป็นกระเปาะ ปลายแยก 2 แฉก เดือยสั้น มี 1 คู่ กลีบดอกกลีบกลางปลายมีติ่งแหลม กลีบปีกคู่นอกปลายกลีบเว้า โคนมีเขา (ภาพ: กาญจนบุรี; ภาพซ้าย - ราชันย์ ภู่มา, ภาพขวา - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Chen, Y., S. Akiyama and T. Shimizu. (2007). Balsaminaceae. In Flora of China Vol. 12: 63, 69, 76, 92.

Ruchisansakun, S., P. Triboun and T. Jenjitikul. (2014). A new species of Impatiens (Balsaminaceae) from southwestern Thailand. Phytotaxa 174(4): 237-241.

Shimizu, T. (2000). New species of Thai Impatiens (Balsaminaceae) 2. Bulletin of the National Science Museum. Tokyo, Series B (Botany) 29: 39.

Shimizu, T. (1991). New species of the Thai Impateins (1). Journal of Japanese Botany 66(3): 166-171.

Shimizu, T. (1970). Contribution to the Flora of Southeast Asia. II. Impatiens of Thailand and Malaya. Southeast Asian Studies 8: 187-217.

Suksathan, P. and P. Triboun. (2009). Ten new species of Impatiens (Balsaminaceae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 61(1): 159-184.