สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   บัวคำ
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Hypericum henryi H. Lév. & Vaniot subsp. hancockii N. Robson

Hypericaceae

ไม้พุ่มเตี้ย แตกกอ กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยมหรือมีริ้ว ใบรูปขอบขนานถึงรูปใบหอก ยาว 1-4 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีนวล เส้นแขนงใบข้างละ 2-4 เส้น ไม่มีเส้นขอบใน ก้านใบสั้นมากหรือไร้ก้าน ช่อดอกมี 1-7 ดอก ใบประดับขนาดเล็ก ร่วงเร็ว ก้านดอกยาว 4-7 มม. ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-5 ซม. ตาดอกรูปไข่กว้าง กลีบเลี้ยงขนาดไม่เท่ากัน ขอบเรียบหรือจักซี่ฟัน รูปรีถึงรูปขอบขนาน ยาว 4-9 มม. มีต่อมกระจาย ดอกสีเหลือง กลีบรูปไข่กลับ ยาว 1-2.5 ซม. ขอบมีเส้นต่อม เกสรเพศผู้เชื่อมติดกัน 5 มัด ๆ ละ 30-60 อัน ยาว 0.5-1.3 ซม. รังไข่รูปไข่กว้าง ยาวประมาณ 3.5 มม. กว้างประมาณ 7 มม. พลาเซนตารอบแกนร่วม ก้านเกสรเพศเมียแยก 5 แฉก โค้งออก ผลรูปไข่หรือรูปรีกว้างเกือบกลม ปลายแหลม ยาว 1-1.4 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ บัวทอง, สกุล)

พบที่พม่า จีนตอนใต้ เวียดนามตอนบน และสุมาตรา ในไทยพบทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ เชียงราย ขึ้นตามป่าดิบเขาบนเขาหินปูน ความสูง 1300-2200 เมตร ส่วน subsp. henryi และ subsp. uraloides (Rehder) N. Robson พบเฉพาะที่จีน และพม่า

บัวคำ: ไม้พุ่มเตี้ย แตกกอ ขึ้นบนหินปูน ใบเรียงตรงข้าม ก้านใบสั้นมากหรือไร้ก้าน ช่อดอกแบบช่อกระจุก กลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก (ภาพ: ดอยตุง เชียงราย - Martin van de Bult)

เอกสารอ้างอิง

Li, X.W. and N.K.B. Robson. (2007). Clusiaceae (Hypericum). In Flora of China. Vol. 13: 12-13.