สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ไสน
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Hopea griffithii Kurz

Dipterocarpaceae

ดูที่ ตะเคียนเขาตะเคียนเขา
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Hopea griffithii Kurz

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น สูง 15-30 ม. มีรากค้ำยัน หูใบรูปแถบขนาดเล็ก ใบรูปไข่ถึงแกมรูปใบหอก ยาว 5-9 ซม. ปลายยาวคล้ายหาง เส้นแขนงใบแบบเส้นใบแซม ข้างละ 9-10 เส้น ไม่มีตุ่มใบ ก้านใบยาว 0.8-1.5 ซม. ช่อดอกยาวประมาณ 3 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ กว้างประมาณ 1.5 มม. ขอบมีขนครุย ดอกสีแดงเข้ม กลีบรูปใบหอก ยาวประมาณ 4 มม. ด้านนอกและขอบกลีบมีขน เกสรเพศผู้ 15 อัน แกนอับเรณูมีรยางค์ยาว 2-3 เท่าของอับเรณู รังไข่และฐานก้านเกสรเพศเมียรูปพีระมิด ยาวประมาณ 1 มม. ก้านเกสรเพศเมียเป็นแท่งสั้น กลีบเลี้ยงขยายเป็นปีกสีแดง ปีกยาว ยาว 3-5 ซม. ปีกสั้นยาว 5-8 มม. ผลรูปไข่ ยาว 0.5-1 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตะเคียนทอง, สกุล)

พบที่พม่า คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว และภาคใต้ของไทยที่ี่นครศรีธรรมราช พังงา ตรัง สตูล ขึ้นตามป่าดิบชื้นตามสันเขา ความสูงระดับต่ำ ๆ

ชื่ออื่น   ตะเคียนเขา (ทั่วไป); มะตะกูจิง (มาเลย์-ปัตตานี); ไสน (ตรัง)

ตะเคียนเขา: มีรากค้ำยัน เส้นแขนงใบแบบเส้นใบแซม กลีบเลี้ยงขยายเป็นปีกสีแดง (ภาพต้น: ศรีพังงา พังงา - ราชันย์ ภู่มา; ภาพผล: โตนปริวรรต พังงา - Simon Gardner)

เอกสารอ้างอิง

Ashton, P.S. (1982). Dipterocarpaceae. In Flora Malesiana Vol. 9: 406.

Pooma, R. and M. Newman. (2001). Checklist of Dipterocarpaceae in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 144.

มะตะกูจิง
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Hopea griffithii Kurz

Dipterocarpaceae

ดูที่ ตะเคียนเขา