สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โนรีเกาะช้าง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Hiptage monopteryx Sirirugsa

Malpighiaceae

ไม้เถา ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 6.5-13 ซม. ปลายแหลมยาว โคนกลม ก้านใบยาวประมาณ 5 มม. ช่อดอกยาว 2-5 ซม. มีขนสีน้ำตาล ผลสีน้ำตาล ปีกกลางรูปขอบขนาน ยาว 3-4 ซม. ปลายแยกเป็น 2 แฉก ไม่เท่ากัน ปลายมน ปีกข้างยาวประมาณ 5 มม. ปีกด้านบนขนาดเล็กเป็นสัน ก้านผลยาว 1.2-1.5 ซม. มีติ่งตรงจุดกึ่งกลาง

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่เกาะช้าง จังหวัดตราด และเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ขึ้นตามริมลำธารในป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ

โนรีเกาะช้าง: ปีกกลางรูปขอบขนาน ปลายแยกเป็น 2 แฉกไม่เท่ากัน ปีกข้างขนาดเล็ก (ภาพซ้าย: เกาะช้าง ตราด - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, S.K. and M. Funston. (2008). Malpighiaceae. In Flora of China Vol. 11: 135-136.

Sirirugsa, P. (1991). Malpighiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(3): 273-285.