สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โนรีปราณ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Hiptage calcicola Sirirugsa

Malpighiaceae

ไม้พุ่มรอเลื้อย มีขนสีน้ำตาลอมเหลืองหนาแน่นตามกิ่งอ่อน ใบอ่อน ก้านใบ และช่อดอก หูใบขนาดเล็ก ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 3-11 ซม. ปลายแหลมยาวสั้น ๆ หรือกลม โคนกลมหรือเว้าตื้น ๆ ขอบมีสีเข้ม แผ่นใบเป็นมันวาวด้านบน ด้านล่างไม่มีต่อมตามแผ่นใบด้านล่างและขอบใบ แต่มีต่อมใกล้โคน 1-2 คู่ เส้นแขนงใบข้างละ 3-7 เส้น ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 12 ซม. ก้านช่อสั้น ก้านดอกยาว 0.4-1.5 ซม. เป็นข้อใต้จุดกึ่งกลาง มีขนสั้นนุ่ม ใบประดับรูปใบหอก ยาวประมาณ 2 มม. ใบประดับย่อยแหลม ขนาดประมาณ 1 มม. กลีบเลี้ยงมีต่อมขนาดเล็กเห็นไม่ชัดเจนหรือไม่มี กลีบรูปรี ยาวประมาณ 1.5 มม. ปลายกลม โคนตัด ดอกสีขาวอมเหลือง กลีบดอกรูปเกือบกลม กว้างยาว 3.5-4 มม. โคนตัดหรือรูปติ่งหู ขอบจักชายครุย ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม ก้านกลีบยาว 1-2 มม. ก้านชูอับเรณูยาว 1-2.5 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 4 มม. ผลสีเขียวอ่อนอมน้ำตาล มีขนสั้นนุ่ม ปีกกลางรูปขอบขนาน ยาว 2-2.5 ซม. ปลายกลมหรือจัก 2 พู ปีกข้างรูปขอบขนาน ยาว 1-1.2 ซม. ก้านผลยาว 1.5-2 ซม.(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ โนรี, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลย ภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่เพชรบุรี (แก่งกระจาน) ประจวบคีรีขันธ์ (สามร้อยยอด, ห้วยยาง) และภาคใต้ที่พังงาและพัทลุง ขึ้นตามยอดเขาหินปูน ความสูงจนถึงประมาณ 500 เมตร

โนรีปราณเขา: ขอบใบมีสีเข้ม ช่อดอกยาว ก้านดอกมีข้อใต้จุดกึ่งกลาง กลีบเลี้ยงมีต่อมไม่ชัดเจน ผลสีเขียวอ่อนอมน้ำตาล มีขนสั้นนุ่ม (ภาพขวา: แก่งกระจาน เพชรบุรี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Chen, S.K. and M. Funston. (2008). Malpighiaceae. In Flora of China Vol. 11: 135-136.

Sirirugsa, P. (1991). Malpighiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(3): 273-285.