สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ไข่ควาย
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Heritiera littoralis Aiton

Malvaceae

ดูที่ หงอนไก่ทะเล

ดุหุน
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Heritiera littoralis Aiton

Malvaceae

ดูที่ หงอนไก่ทะเล

ดุหุนใบใหญ่
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Heritiera littoralis Aiton

Malvaceae

ดูที่ หงอนไก่ทะเล

หงอนไก่
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Heritiera littoralis Aiton

Malvaceae

ดูที่ หงอนไก่ทะเลหงอนไก่ทะเล
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Heritiera littoralis Aiton

Malvaceae

ไม้ต้น อาจสูงได้ถึง 35 ม. และโคนต้นมีพูพอน ใบรูปรี รูปไข่ หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 10-22 ซม. ปลายแหลม โคนมน เบี้ยว แผ่นใบหนา ก้านใบหนา ยาว 1-2 ซม. ก้านใบแห้งย่น ช่อดอกยาวได้ถึง 15 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงสีน้ำตาลแดง ยาว 4-7 มม. มี 5 กลีบ แฉกลึกประมาณหนึ่งส่วนสาม รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 2 มม. อับเรณูส่วนมากมี 8 อัน หรือ 10 อัน คาร์เพลเกลี้ยง ผลย่อยรูปรี ยาว 5-10 ซม. มีสันตามยาวด้านบน ผิวเกลี้ยงเป็นเงา ผลแก่สีน้ำตาล

พบที่แอฟริกา อินเดีย ศรีลังกา พม่า จีน กัมพูชา เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบทางภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าโกงกาง น้ำคั้นจากเปลือกแก้ริดสีดวงทวาร เมล็ดแก้บิด ท้องเสีย ใบใช้ประคบแก้ปวด

ชื่อสามัญ  Looking-glass tree

ชื่ออื่น   ไข่ควาย (ชุมพร, กระบี่); ดุหุน, ดุหุนใบใหญ่ (ภาคใต้); หงอนไก่, หงอนไก่ทะเล (สุราษฎร์ธานี, ภาคใต้)

หงอนไก่ทะเล: ผลย่อยรูปรี มีสันตามยาวด้านบน ผิวเกลี้ยงเป็นเงา (ภาพ: ตรัง - Alan Mauric)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2011). Sterculiaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 573-584.

Tang, Y., M.G. Gilbert and L.J. Dorr. (2007). Sterculiaceae. In Flora of China Vol. 12: 312-313.

Wilkie, P. and B. Ahmad. (2011). Sterculiaceae. In Tree Flora of Sabah and Sarawak Vol. 7: 339-356.