สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ม่วงผักกาด
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Henckelia anachoreta (Hance) D. J. Middleton & Mich. Möller

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 35 ซม. ใบเรียงตรงข้ามห่าง ๆ รูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่ ยาวได้ถึง 20 ซม. โคนกลมหรือเว้าตื้น เบี้ยว ขอบจักฟันเลื่อย แผ่นใบมีขนประปรายทั้งสองด้าน ก้านใบยาวได้ถึง 7 ซม. ช่อดอกมี 1-7 ดอก ก้านช่อสั้นหรือยาวได้ถึง 8 ซม. ใบประดับรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 0.5-1.5 ซม. มีขนครุย ก้านดอกยาว 0.5-1.8 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงยาวได้ถึง 1.4 ซม. กลีบรูปสามเหลี่ยม ยาว 3-7.5 มม. มีขนประปรายด้านนอก หลอดกลีบดอกสีขาว ยาว 2.5-4 ซม. กลีบสีขาวอมม่วง ด้านในมีปื้นสีเหลือง กลีบล่างยาว 1.2-1.5 ซม. เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1.2 ซม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 2-3 อัน ยาว 3-5 มม. รังไข่ยาว 2-3 ซม. ยอดเกสรเพศเมียพูล่างจัก 2 พู ยาว 3.5-4.5 มม. ผลยาว 7.5-17 ซม.

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนามตอนบน ในไทยพบทางภาคเหนือภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามโขดหินในป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร

ชื่อพ้อง  Chirita anachoreta Hance

ม่วงผักกาด: ใบเรียงตรงข้าม มีขนประปรายทั้งสองด้าน ขอบจักฟันเลื่อย กลีบดอกสีขาวอมม่วง มีปื้นสีเหลืองด้านใน ยอดเกสรเพศเมียจัก 2 พู (ภาพซ้ายและขวาบน: เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี, ภาพขวาล่าง: ดอยสุเทพ เชียงใหม่; - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Weber, A., D.J. Middleton, A. Forrest, R. Kiew, C.L. Lim, A.R. Rafidah, S. Sontag, P. Triboun, Y.G. Wei, T.L. Yao and M. Möller. (2011). Molecular systematics and remodelling of Chirita and associated genera (Gesneriaceae). Taxon 60(3): 777-778.

Wood, D. (1974). A revision of Chirita (Gesneriaceae). Note from the Royal Botany Garden Edinburgh 33(1): 161-166.