สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กง
วันที่ 19 ตุลาคม 2559

Hanguana thailandica Wijedasa & Niissalo

Hanguanaceae

ไม้ล้มลุก ไม่มีไหล สูงได้ถึง 1 ม. ใบยาว 110-140 ซม. แผ่นใบรูปหอก ยาวได้ถึง 70-80 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีเกล็ดบาง ๆ คล้ายขน ก้านใบยาวได้ถึง 60 ซม. ใบประดับช่วงล่างคล้ายใบ โคนโอบลำต้น ช่อดอกยาวเท่า ๆ ใบ แยกแขนงแนวระนาบ แกนช่อมีเกล็ดคล้ายขนหนาแน่น ช่อดอกย่อยแนวราบ ดอกสีเขียวอมเหลือง ขนาดเล็ก ยอดเกสรเพศเมียสีดำ ติดเบี้ยว รูปใบหอก พูกว้าง 0.5 มม. ยาว 1.5 มม. ไม่แนบติดวงเกสรเพศเมีย ช่อผลตั้งตรง ผลรูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มม. สุกสีดำ

พืชถิ่นเดียวของไทย พบที่ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง ขึ้นใต้ร่มเงาในป่าดิบชื้นระดับต่ำ ๆ ที่มีน้ำขัง หรือป่าพรุน้ำจืด

กง: H. thailandica ช่อดอกย่อยแนวรา ยอดเกสรเพศเมียสีดำ รูปใบหอก ไม่แนบติดวงเกสรเพศเมีย ผลอ่อนสีเหลือง สุกสีดำ (ภาพ: ทุ่งค่าย ตรัง; ภาพบน: Lahiru Wijedasa; ภาพล่าง: สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Larsen, K. (1972). Hanguanaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(2): 164-166.

Wijedasa, L.S., A. Matti, V. Chamchumroom, P. Puudjaa, T. Jumruschay and P.C. Boyce. (2016). Hanguana thailandica (Hanguanaceae): a new peat swamp forest species from Thailand. Phytotaxa 280(2): 195-199.