สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เมื่อย
วันที่ 28 เมษายน 2560

Gnetum cuspidatum Blume

Gnetaceae

ดูที่ เมื่อยดำเมื่อยดำ
วันที่ 28 เมษายน 2560

Gnetum cuspidatum Blume

Gnetaceae

ไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 10-21 ซม. ก้านใบยาว 0.7-1.5 ซม. ใบแห้งสีน้ำตาล ช่อดอกไม่แยกแขนง ออกเป็นกระจุกตามเถา ห้อยลง ดอกเพศผู้จำนวนมากในแต่ละวง มีดอกเพศเมียที่เป็นหมันประมาณ 10 ดอก ช่อดอกเพศเมียขยายในผล มีขนละเอียด แกนช่อยาวได้ถึง 15 ซม. เมล็ดไร้ก้าน มี 5-7 เมล็ดในแต่ละวง รูปรี ยาว 2-3 ซม. เป็นมันวาว

พบที่กัมพูชา เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย นิวกินี ในไทยส่วนมากพบทางภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 700 เมตร

ชื่ออื่น   เมื่อย (นครศรีธรรมราช); เมื่อยดำ (ชุมพร)

เมื่อยดำ: ช่อดอกออกเดี่ยว ๆ เป็นกระจุกตามลำต้น ห้อยลง เมล็ดไร้ก้าน มี 5-7 เมล็ดในแต่ละวง เป็นมันวาว (ภาพ: เขาหลวง นครศรีธรรมราช - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Fu, L., Y.F. Yu and M.G. Gilbert. (1999). In Flora of China Vol. 4: 102, 104.

Phengklai, C. (1975). Gnetaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(3): 204-210.