สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   มะเดื่อไทย
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Ficus thailandica C. C. Berg & S. Gardner

Moraceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 4 ม. มีขนสีเหลืองตามกิ่งอ่อน หูใบ เส้นแขนงใบ ก้านใบ และใบประดับ หูใบยาว 5-7 มม. ร่วงเร็ว ใบรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนาน ยาว 6-20 ซม. ปลายแหลมยาว โคนมน ขอบเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 4-6 เส้น เส้นแขนงใบย่อยแบบขั้นบันไดถี่ ก้านใบยาว 2.5-7 ซม. ดอกอยู่ภายในฐานดอกที่ขยายออกเดี่ยว ๆ หรือออกเป็นคู่ตามกิ่งที่ใบหลุดร่วง รูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. ด้านนอกมีขน ก้านช่อยาว 1-2 ซม ก้านฐานดอกยาว 1-3 มม. ใบประดับที่โคนมี 3 ใบ ยาวประมาณ 1 มม. ช่องเปิดกว้างประมาณ 1.5 มม. ไม่มีขนด้านใน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ไทร, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย ขึ้นเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ตามชายป่าดิบชื้นทางภาคใต้ที่คลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความสูงประมาณ 150 เมตร อยู่ภายใต้สกุลย่อย Ficus

มะเดื่อไทย: ปลายใบแหลมยาว figs ออกเดี่ยว ๆ หรือออกเป็นคู่ตามกิ่งที่ใบหลุดร่วง ด้านนอกมีขน (ภาพ: คลองยัน สุราษฎร์ธานี - Simon Gardner)

เอกสารอ้างอิง

Berg, C.C. and S. Gardner. (2007). A new species Ficus subg. Ficus (Moraceae) from Thailand and two new records of Ficus species. Thai Forest Bulletin (Botany) 35: 31.

Berg, C.C., N. Pattharahirantricin and B. Chantarasuwan. (2011). Moraceae. In Flora of Thailand Vol. 10(4): 519, 530, 633.