สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โพขี้นก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Ficus rumphii Blume

Moraceae

ไทรขึ้นบนดินหรือเกาะพันต้นไม้อื่น ผลัดใบ สูงได้ถึง 20 ม. หูใบยาว 1-3.5 ซม. ร่วงเร็ว ใบเรียงเวียน รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 3-16 ซม. ปลายยาวคล้ายหาง โคนรูปลิ่มกว้าง ตัด หรือเว้าตื้น เส้นแขนงใบข้างละ 6-8 เส้น เรียงจรดกัน มีต่อมไขที่โคนเส้นกลางใบ ก้านใบยาว 2.5-9 ซม. ดอกเพศผู้มีน้อยกว่าดอกเพศเมีย กลีบรวมสีแดงอยู่ภายในฐานดอกที่ขยายใหญ่และอวบน้ำ ออกเป็นคู่หรือเดี่ยว ๆ ตามซอกใบหรือตามกิ่ง ใบประดับขนาดเล็กที่โคน 2-3 ใบ ยาว 1-2 มม. รูปกลม ๆ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. สีชมพูหรืออมม่วง สุกสีดำ รูเปิดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 มม. ด้านในไม่มีขน ไร้ก้าน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ไทร, สกุล)

พบที่ปากีสถาน อินเดีย เนปาล ภูฏาน บังกลาเทศ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ

ชื่ออื่น   โพขี้นก, โพตัวผู้, โพประสาท (ภาคกลาง)

โพขี้นก: โคนใบรูปลิ่มกว้างหรือตัด เส้นแขนงเรียงจรดกัน ปลายใบยาวคล้ายหาง fig ออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ ไร้ก้าน (ภาพ: ทองผาภูมิ กาญจนบุรี - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Berg, C.C., N. Pattharahirantricin and B. Chantarasuwan. (2011). Moraceae. In Flora of Thailand Vol. 10(4): 638.

โพตัวผู้
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Ficus rumphii Blume

Moraceae

ดูที่ โพขี้นก

โพประสาท
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Ficus rumphii Blume

Moraceae

ดูที่ โพขี้นก