สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เดื่อขน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Ficus hirta Vahl

Moraceae

ดูที่ มะเดื่อหอม

เดื่อหอมเล็ก
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Ficus hirta Vahl

Moraceae

ดูที่ มะเดื่อหอม

เดื่อหอมใหญ่
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Ficus hirta Vahl

Moraceae

ดูที่ มะเดื่อหอม

เยื่อทง
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Ficus hirta Vahl

Moraceae

ดูที่ มะเดื่อหอม

นมหมา
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Ficus hirta Vahl

Moraceae

ดูที่ มะเดื่อหอม

นอดน้ำ
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Ficus hirta Vahl

Moraceae

ดูที่ มะเดื่อหอม

นอดหอม
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Ficus hirta Vahl

Moraceae

ดูที่ มะเดื่อหอม

มะเดื่อเตี้ย
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Ficus hirta Vahl

Moraceae

ดูที่ มะเดื่อหอม

มะเดื่อขน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Ficus hirta Vahl

Moraceae

ดูที่ มะเดื่อหอมมะเดื่อหอม
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Ficus hirta Vahl

Moraceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 5 ม. มีขนหยาบและขนหยาบแข็งตามกิ่ง หูใบ แผ่นใบทั้งสองด้าน ก้านใบ และฐานดอก หูใบยาว 0.5-2 ซม. ร่วงเร็วหรือช้า ใบเรียงเวียน รูปรีถึงรูปใบหอก แกมรูปไข่หรือรูปไข่กลับ บางครั้งจักเป็น 3-7 พู ยาว 5-25 ซม. ปลายแหลมยาว โคนกลมหรือเว้าตื้น ขอบจักซี่ฟัน เส้นแขนงใบข้างละ 5-8 เส้น เส้นแขนงใบย่อยแบบขั้นบันได ก้านใบยาว 1.5-12 ซม. ดอกอยู่ภายในฐานดอกที่ขยายออกเดี่ยว ๆ เป็นคู่ตามซอกใบหรือใต้ซอกใบ ฐานดอกรูปกลม รูปรี หรือรูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 ซม. ก้านสั้นหรือไร้ก้าน ใบประดับที่โคนมี 3 ใบ ยาว 2-3 มม. ช่องเปิดกว้าง 2-3.5 มม. ด้านในมีขนหนาแน่น รอบ ๆ มีขนกระจุกหรือใบประดับหลายอัน ยาวประมาณ 2 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ไทร, สกุล)

พบที่อินเดีย เนปาล จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซียและอินโดนีเซีย ขึ้นในป่าผลัดใบและไม่ผลัดใบ ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร อยู่ภายใต้สกุลย่อย Ficus มีความผันแปรสูงทั้งรูปร่างและขนาดของใบ ฐานดอก และสิ่งปกคลุม ใบมีสรรพคุณแก้โรคผิวหนัง

ชื่ออื่น   เดื่อขน (ภาคเหนือ); เดื่อหอมเล็ก, เดื่อหอมใหญ่ (ตราด); นมหมา (นครพนม); นอดน้ำ (ลำปาง); นอดหอม (จันทบุรี); มะเดื่อขน (นครราชสีมา); มะเดื่อเตี้ย (จันทบุรี); มะเดื่อหอม (ชลบุรี, ตรัง); เยื่อทง (เย้า-เชียงราย); หาด (เชียงใหม่, ภาคกลาง)

มะเดื่อหอม: มีขนหยาบและขนหยาบแข็งทั่วไป figs ออกเดี่ยว ๆ เป็นคู่ตามซอกใบหรือใต้ซอกใบ รูปกลม รูปรี หรือรูปทรงกระบอก (ภาพซ้าย: นครพนม - ปรีชา การะเกตุ; ภาพขวา: เบตง ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Berg, C.C. and S. Gardner. (2007). A new species Ficus subg. Ficus (Moraceae) from Thailand and two new records of Ficus species. Thai Forest Bulletin (Botany) 35: 31.

Berg, C.C., N. Pattharahirantricin and B. Chantarasuwan. (2011). Moraceae. In Flora of Thailand Vol. 10(4): 519, 530, 633.

หาด
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Ficus hirta Vahl

Moraceae

ดูที่ มะเดื่อหอม