สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โหมหัด
วันที่ 3 มกราคม 2561

Duplipetala hexagona (Kerr) Thiv

Gentianaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 50 ซม. ลำต้นมีสันเป็นเหลี่ยมตื้น ๆ ใบรูปไข่หรือแกมรูปใบหอก ยาว 1-7 มม. ปลายแหลม แผ่นใบบาง ก้านใบสั้นมาก ใบประดับรูปใบหอก ยาว 1-5 มม. ช่อดอกสั้น มี 3-8 ดอก ก้านดอกยาวประมาณ 3 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาว 6-8 มม. มีสัน 6 สัน คล้ายปีก กว้างประมาณ 1 มม. มีต่อมประปราย ปลายแยกเป็นแฉกสั้น ๆ 6 แฉก ยาวประมาณ 1 มม. ดอกสีขาว หลอดกลีบยาว 7-8 มม. ปลายแยกเป็น 6 แฉก หรือ 5 แฉก แฉกยาว 2-3 มม. เกสรเพศผู้ยาว 2-4 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวได้ถึง 4 มม. ผลรูปขอบขนานยาว 3-4 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบกระจายทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ ตาก ภาคตะวันออกที่นครราชสีมา และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี ขึ้นตามที่โล่งชายป่า หรือบนเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร

ชื่อพ้อง  Canscora hexagona Kerr

โหมหัด: หลอดกลีบเลี้ยงมีสัน 6 สัน (ภาพบนซ้าย: พบพระ ตาก - ราชันย์ ภู่มา; ภาพบนขวา: ทองผาภูมิ กาญจนบุรี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Thiv, M. (2003). A taxonomic revison of Canscora, Cracosna, Duplipetala, Hoppea, Microphium, Phyllocyclus and Schinziella (Gentianaceae-Canscorinae). Blumea 46: 25-27.

Ubolcholaket, A. (1987). Gentianaceae (Canscora). In Flora of Thailand. Vol. 5(1): 73-78.