สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แคทุ่ง
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Dolichandrone columnaris Santisuk

Bignoniaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. ใบประกอบยาว 10-24 ซม. ใบย่อยมี 2-4 คู่ รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 3-13 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีต่อมประปราย ก้านใบย่อยยาวได้ถึง 2.2 ซม. ช่อดอกมี 1-3 ดอก ก้านดอกยาว 2-3.3 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 3.5-5 ซม. หลอดกลีบดอกส่วนโคน ยาว 10-17 ซม. ส่วนบานออกยาว 2-3.4 ซม. เกสรเพศผู้ยาว 1.5-2 ซม. อันที่เป็นหมันยาวประมาณ 5 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 11-12 ซม. ผลรูปแถบ บิดงอ ยาว 25-60 ซม. ผนังกั้นหนาเป็นคอร์ก เมล็ดรูปสี่เหลี่ยม บาง ยาว 2.5-3 ซม. รวมปีก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แคทะเล, สกุล)

พบที่กัมพูชา เวียดนาม และคาบสมุทรมลายูตอนบน ในไทยพบทางภาคใต้ ขึ้นตามทุ่งหญ้าที่ชื้นแฉะหรือท้องไร่ท้องนา

ชื่ออื่น   แคทุ่ง, แคนา, แคยอดดำ (ภาคใต้)

แคทุ่ง: หลอดกลีบส่วนโคนเรียวแคบ ยาวกว่าช่วงปลายที่บานออกเกิน 2 เท่า (ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 54–55.

van Steenis, C.G.G.J. (1977). Bignoniaceae. In Flora Malesiana Vol. 8: 141–144.