สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แคทุ่ง
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Dolichandrone columnaris Santisuk

Bignoniaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. ใบประกอบยาว 10–24 ซม. ใบย่อยมี 2–4 คู่ รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 3–13 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีต่อมประปราย ก้านใบย่อยยาวได้ถึง 2.2 ซม. ช่อดอกมี 1–3 ดอก ก้านดอกยาว 2–3.3 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 3.5–5 ซม. หลอดกลีบดอกส่วนโคน ยาว 10–17 ซม. ส่วนบานออกยาว 2–3.4 ซม. เกสรเพศผู้ยาว 1.5–2 ซม. อันที่เป็นหมันยาวประมาณ 5 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 11–12 ซม. ผลรูปแถบ บิดงอ ยาว 25–60 ซม. ผนังกั้นหนาเป็นคอร์ก เมล็ดรูปสี่เหลี่ยม บาง ยาว 2.5–3 ซม. รวมปีก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แคทะเล, สกุล)

พบที่กัมพูชา เวียดนาม และคาบสมุทรมลายูตอนบน ในไทยพบทางภาคใต้ ขึ้นตามทุ่งหญ้าที่ชื้นแฉะหรือท้องไร่ท้องนา

ชื่ออื่น   แคทุ่ง, แคนา, แคยอดดำ (ภาคใต้)

แคทุ่ง: หลอดกลีบส่วนโคนเรียวแคบ ยาวกว่าช่วงปลายที่บานออกเกิน 2 เท่า (ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 54–55.

van Steenis, C.G.G.J. (1977). Bignoniaceae. In Flora Malesiana Vol. 8: 141–144.

แคนา
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Dolichandrone columnaris Santisuk

Bignoniaceae

ดูที่ แคทุ่ง

แคยอดดำ
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Dolichandrone columnaris Santisuk

Bignoniaceae

ดูที่ แคทุ่ง