สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เหียงกราด
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus intricatus Dyer

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางกราด

เหียงขน
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus intricatus Dyer

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางกราด

เหียงน้ำมัน
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus intricatus Dyer

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางกราด

เหือง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus intricatus Dyer

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางกราด

กราด
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus intricatus Dyer

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางกราด

กร้าย
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus intricatus Dyer

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางกราด

จิก
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus intricatus Dyer

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางกราด

ชะแบง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus intricatus Dyer

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางกราด

ซาด
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus intricatus Dyer

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางกราด

ตราย
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus intricatus Dyer

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางกราด

ตะแบง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus intricatus Dyer

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางกราด

ตาด
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus intricatus Dyer

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางกราดยางกราด
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus intricatus Dyer

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น ผลัดใบ หูใบรูปรี ยาวประมาณ 1.5 ซม. ใบรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 10-25 ซม. ปลายมนกลม โคนเว้าตื้น เส้นแขนงใบข้างละ 10-15 เส้น เรียงจรดกันใกล้ขอบใบ ก้านใบยาว 2-5 ซม. ช่อดอกออกหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 10 ซม. ช่อแยกสองง่าม ยาว 7-10 ซม. มี 5-8 ดอก ก้านดอกยาว 1-2 มม. หลอดกลีบเลี้ยงมีครีบเป็นสัน 5 แนว พับไปมา กลีบยาวยาว 1.5-2 ซม. กลีบสั้นยาวประมาณ 3 มม. พับงอกลับ กลีบดอกยาว 3.5-4 ซม. ด้านนอกมีขนละเอียด เกสรเพศผู้ 30 อัน อับเรณูยาวประมาณ 4 มม. หลอดกลีบเลี้ยงหุ้มผลมีครีบเป็นปีกกว้าง 3-4 มม. พับไปมา หลอดกลีบยาวประมาณ 2 ซม. ปีกยาวยาว 6-7 ซม. ปีกสั้นยาวประมาณ 1 ซม. ขอบงอกลับ

พบในภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ขึ้นหนาแน่นตามป่าเต็งรังและที่ราบที่เป็นหินทราย ความสูงถึงประมาณ 800 เมตร

ชื่ออื่น   กราด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กร้าย (ส่วย-สุรินทร์); จิก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ชะแบง (สุรินทร์); ซาด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ตราย (เขมร, ส่วย-สุรินทร์); ตะแบง (สุรินทร์); ตาด (นครราชสีมา); ยางกราด (สระบุรี); ลาง (ชลบุรี); สะแบง (สุรินทร์); เหียงกราด (เพชรบูรณ์, ราชบุรี); เหียงขน (ทั่วไป); เหียงน้ำมัน (ราชบุรี); เหือง (ระยอง)

ยางกราด: โคนใบเว้าตื้น ช่อดอกแยกสองง่าม หลอดกลีบเลี้ยงมีครีบเป็นปีกพับไปมา (ภาพดอก: ศรีสะเกษ - ปรีชา การะเกตุ; ภาพผล: ภูวัว บึงกาฬ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Ashton, P. (1982). Dipterocarpaceae. In Flora Malesiana Vol. 9: 291-326.

Li, X.W., J. Li and P.S. Ashton. (2007). Dipterocarpaceae in Flora of China Vol. 13: 48-49.

Pooma, R. and M. Newman. (2001). Checklist of Dipterocarpaceae in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 119-140.

Smitinand, T., J.E. Vidal and P.H. Hô. (1990). Dipterocarpaceae. Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam 25: 16-45.

ลาง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus intricatus Dyer

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางกราด

สะแบง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus intricatus Dyer

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางกราด