สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   มะพลับระนอง
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Diospyros ranongensis Phengklai

Ebenaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. กิ่งอ่อนมีขนกระจาย ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 10-15 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนแหลมหรือมน แผ่นใบเกลี้ยงหรือมีขนตามเส้นกลางใบด้านล่าง เส้นแขนงใบข้างละ 7-11 เส้น ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. มีขนกระจาย ผลส่วนมากออกเดี่ยว ๆ ตามกิ่ง รูปกลมขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5-7 ซม. ผิวขรุขระสีน้ำตาล จักเป็นพูตื้น ๆ กลีบเลี้ยงเป็นวงคล้ายปลอกคอ ผนังผลแข็ง หนาประมาณ 1 ซม. ไร้ก้านหรือมีก้านหนาสั้นมาก มี 10-14 เมล็ด รูปรี แบน ๆ ยาว 3-4 ซม. เอนโดสเปิร์มเรียบ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ มะเกลือ, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ตอนบนที่คลองนาคา จังหวัดระนอง ขึ้นตามสันเขาในป่าดิบชื้น ความสูงประมาณ 600 เมตร

มะพลับระนอง: ผลรูปกลมขนาดใหญ่ ออกเดี่ยว ๆ ตามกิ่ง ผิวขรุขระ จักเป็นพูตื้น ๆ (ภาพ: คลองนาคา ระนอง - ณรงค์ นันทะแสน)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2005). Two new species of Diospyros (Ebenaceae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 33: 158.

Phengklai, C. (1981). Ebenaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(4): 334, 376.