สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   บุหรงดอกแหลม
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Dasymaschalon acuminatum Jing Wang & R. M. K. Saunders

Annonaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 5 ม. มีขนประปรายตามแผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ ก้านดอก กลีบเลี้ยงด้านนอก ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 10.5-16 ซม. โคนเว้าตื้น ก้านใบยาว 4-8 มม. ก้านดอกยาวได้ถึง 1.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมกว้าง ยาว 1.5-2 มม. ดอกสีเหลือง กลีบรูปไข่ปลายเรียวแหลม ยาวได้ถึง 3 ซม. คอดเว้าประมาณกึ่งหนึ่ง เกสรเพศผู้ยาว 1-4.5 มม. รยางค์ที่ปลายอับเรณูเกลี้ยงหรือมีตุ่มขนประปราย ผลย่อยมี 5-12 ผล ก้านช่อผลยาว 1.5-4 ซม. ผลย่อยรูปทรงกระบอก ยาวได้ถึง 3.5 ซม. มีขนประปราย ก้านยาว 0.8-1.5 ซม. มี 1-4 เมล็ด

พบที่เวียดนาม และกัมพูชา ในไทยพบทางภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ความสูง 350-900 เมตร

บุหรงดอกแหลม: กลีบดอกเรียงติดกัน คอดเว้าประมาณกึ่งหนึ่ง (ภาพขวา: เขาใหญ่ ปราจีนบุรี - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Wang, J., P. Chalermglin and R.M.K. Sauders. (2009). The genus Dasymaschalon (Annonaceae) in Thailand. Systematic Botany 34(2): 252-265.