สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เศวตฉัตร
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Damrongia purpureolineata Kerr ex Craib

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก ขึ้นบนก้อนหิน มีขนยาวหนาแน่นตามแผ่นใบ ก้านใบ ช่อดอก ใบประดับ และกลีบเลี้ยง ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 2-11 ซม. ปลายมน โคนเรียวสอบจรดก้านใบ ขอบจักซี่ฟันห่าง ๆ ก้านใบยาวเท่า ๆ ใบ ก้านช่อดอกยาว 5-10 ซม. มีดอกเดียวหรือเป็นกระจุกคล้ายช่อซี่ร่มหลายดอก ใบประดับคล้ายใบ รูปขอบขนาน ยาว 0.5-1 ซม. ก้านดอกยาวเท่า ๆ ใบประดับหรือสั้นกว่าเล็กน้อย กลีบเลี้ยงยาว 1-1.5 ซม. แฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง รูปใบหอก ขอบจักซี่ฟันห่าง ๆ ติดทน ดอกสีขาว โคนด้านในหลอดกลีบมีปื้นสีม่วง หลอดกลีบยาวประมาณ 1 ซม. กลีบรูปรีกว้าง กลีบคู่บนยาวประมาณ 4.5 มม. 3 กลีบ

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ตาก ลำพูน ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ริมฝั่งแม่น้ำปิง ความสูงประมาณ 300 เมตร

ชื่ออื่น   กานพลูหิน, เศวตฉัตร (ทั่วไป)

เศวตฉัตร: ไม้ล้มลุกขึ้นบนก้อนหิน ดอกเป็นกระจุกคล้ายช่อซี่ร่ม กลีบเลี้ยงติดทน ดอกสีขาว โคนหลอดกลีบด้านในมีปื้นสีม่วง (ภาพบน: ตาก - David Middleton; แพรวโพยม: ผลบิดเป็นเกลียว (ภาพล่าง: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Craib, W.G. (1918). Contributions to the Flora of Siam, Additamentum X. Bulletin of Miscellaneous Information Kew 1918: 364-365.

Craib, W.G. (1911). Contribtions to the Flora of Siam LIII. Bulletin of Miscellaneous Information Kew 1911: 432.

Weber, A., D.J. Middleton, A. Forrest, R. Kiew, C.L. Lim, A.R. Rafidah, S. Sontag, P. Triboun, Y.G. Wei, T.L. Yao and M. Möller. (2011). Molecular systematics and remodelling of Chirita and associated genera (Gesneriaceae). Taxon 60(3): 777-778.

กานพลูหิน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Damrongia purpureolineata Kerr ex Craib

Gesneriaceae

ดูที่ เศวตฉัตร