สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ปรงหิน
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Cycas petrae A. Lindstr. & K. D. Hill

Cycadaceae

ปรงลำต้นสูงได้ประมาณ 6 ม. เปลือกค่อนข้างเรียบ ใบยาว 1.4-2.3 ม. ก้านใบยาว 25-40 ซม. ไม่มีหนามหรือมีไม่เกินกึ่งหนึ่งของความยาว ใบย่อยปลายแหลมไม่เป็นหนาม โคนเพศผู้รูปไข่แคบ ยาว 30-40 ซม. ใบสร้างอับไมโครสปอร์ยาว 4-5 ซม. ปลายเป็นหนามยาว 1.2-2 ซม. ใบสร้างอับเมกะสปอร์ยาว 18-22 ซม. มีขนสั้นนุ่ม แผ่นใบรูปไข่หรือเกือบกลม ยาว 10-17 ซม. ขอบจักซี่หวี ยาว 2-4 ซม. ปลายเป็นหนามยาว 5.5-8.5 ซม. ออวุลมี 2-6 เม็ด เมล็ดผนังชั้นในมีเส้นใย

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลย ขึ้นบนเขาหินปูนเตี้ย ๆ คล้ายกับปรงผา C. clivicola K. D. Hill ที่ลำต้นค่อนข้างเรียบ แต่ใบและโคนเพศผู้ขนาดใหญ่กว่า ใบสร้างอับไมโครสปอร์และหนามที่ปลายยาวกว่า

ชื่อสามัญ  Loei cycad

ปรงหิน: ก้านใบไม่มีหนามหรือมีไม่เกินกึ่งหนึ่งของความยาว ใบสร้างอับเมกะสปอร์รูปไข่หรือเกือบกลม (ภาพ: เลย - นัยนา เทศนา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, J. and D.W. Stevenson. (1999). Cycadaceae. In Flora of China Vol. 4: 4.

Hill, K.D. and D.W. Stevenson. (1998-2006). The Cycad pages. http://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/PlantNet/cycad/

Hill, K.D. and S.-L. Yang. (1999). The genus Cycas (Cycadaceae) in Thailand. Brittonia 51: 48-73.

de Laubenfels, D.J. and F. Adema. (1998). A taxonomic revision of the genera Cycas and Epicycas gen. nov. (Cycadaceae). Blumea 43: 351-400.

Smitinand, T. (1972). Cycadaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(2): 185-192.