สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ปรงตากฟ้า
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Cycas nongnoochiae K. D. Hill

Cycadaceae

ปรงลำต้นสูง 2-5 ม. เปลือกแตกเป็นร่องลึก ใบยาว 0.8-1.6 ม. แบน ก้านใบยาว 23-35 ซม. ใบย่อยปลายใบแหลม ก้านใบสั้น โคนเพศผู้รูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 15-28 ซม. ใบสร้างอับไมโครสปอร์รูปรี ยาว 22-30 ซม. ปลายแหลมเป็นหนาม ยาว 7-9 มม. ใบสร้างอับเมกะสปอร์ยาว 16-19 ซม. มีขนสั้นนุ่ม แผ่นใบรูปไข่กว้าง ยาว 8.5-10 ซม. ขอบจักลึกคล้ายซี่หวีถี่ ยาว 2-2.4 ซม. ปลายเป็นหนามยาว 1.5-2.5 ซม. ออวุลมี 2-4 เม็ด เมล็ดยาวประมาณ 3.5 ซม. เยื่อหุ้มสีเหลือง

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคกลางที่ตากฟ้า จังหวัดลพบุรี ขึ้นตามที่ลาดชันบนเขาหินแกรนิต ความสูงไม่เกิน 200 เมตร อาจเป็นลูกผสมระหว่างปรงเหลี่ยม C. siamensis Miq. และปรงผา C. clivicola K. D. Hill เปลือกแตกเป็นร่องลึกคล้ายปรงเหลี่ยม โคนเพศผู้และเพศเมียคล้ายปรงผา

ชื่อสามัญ  Nong nooch sago

ปรงตากฟ้า: เปลือกแตกเป็นร่องลึก ใบสร้างอับเมกะสปอร์มีขนสั้นนุ่มหนาแน่น ขอบจักลึกซี่หวีถี่ ปลายเป็นหนามยาวเท่า ๆ ซี่หวี (ภาพ: ตากฟ้า ลพบุรี - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, J. and D.W. Stevenson. (1999). Cycadaceae. In Flora of China Vol. 4: 4.

Hill, K.D. and D.W. Stevenson. (1998-2006). The Cycad pages. http://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/PlantNet/cycad/

Hill, K.D. and S.-L. Yang. (1999). The genus Cycas (Cycadaceae) in Thailand. Brittonia 51: 48-73.

de Laubenfels, D.J. and F. Adema. (1998). A taxonomic revision of the genera Cycas and Epicycas gen. nov. (Cycadaceae). Blumea 43: 351-400.

Smitinand, T. (1972). Cycadaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(2): 185-192.