สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ปรงผา
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Cycas clivicola K. D. Hill

Cycadaceae

ปรงลำต้นสูงได้ถึง 8 ม. เปลือกค่อนข้างเรียบ ใบยาว 0.7-1.65 ม. ก้านใบยาว 15-55 ซม. ใบย่อยปลายเป็นหนามแหลม โคนเพศผู้รูปไข่แคบ ยาว 25-60 ซม. ใบสร้างอับไมโครสปอร์ยาว 2-3.5 ซม. หนา ปลายเป็นหนาม ยาว 0.5-1.5 ซม. ใบสร้างอับเมกะสปอร์ยาว 12-22 ซม. มีขนสั้นนุ่มหนาแน่น แผ่นใบรูปกลม ๆ ยาว 7-14 ซม. ขอบจักซี่หวี ยาว 2.5-4 ซม. ปลายเป็นหนามยาว 2-7.5 ซม. ออวุลมี 2-4 เม็ด เมล็ดยาว 3.5-4 ซม. ผนังด้านในมีชั้นใย

พบที่คาบสมุทรมลายูตอนบน ในไทยพบหนาแน่นตามเขาหินปูนทางภาคใต้ เคยแยกเป็น subsp. lutea K. D. Hill ใบสร้างอับไมโครสปอร์ส่วนมากยาวกว่า 2.5 ซม. พบที่กัมพูชา เวียดนาม และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไทย ขึ้นตามเขาหินปูน ลำต้นออกสีเหลืองตามชื่อชนิดย่อย

ชื่อสามัญ  Cliff cycad

ปรงผา: โคนเพศผู้รูปไข่แคบ ใบสร้างอับเมกะสปอร์ปลายเป็นหนามยาว (ภาพ: เบตง ยะลา - วรดลต์ แจ่มจำรูญ )

เอกสารอ้างอิง

Chen, J. and D.W. Stevenson. (1999). Cycadaceae. In Flora of China Vol. 4: 4.

Hill, K.D. and D.W. Stevenson. (1998-2006). The Cycad pages. http://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/PlantNet/cycad/

Hill, K.D. and S.-L. Yang. (1999). The genus Cycas (Cycadaceae) in Thailand. Brittonia 51: 48-73.

de Laubenfels, D.J. and F. Adema. (1998). A taxonomic revision of the genera Cycas and Epicycas gen. nov. (Cycadaceae). Blumea 43: 351-400.

Smitinand, T. (1972). Cycadaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(2): 185-192.