สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

แก
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Combretum quadrangulare Kurz

Combretaceae

ดูที่ สะแกนา

แพ่ง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Combretum quadrangulare Kurz

Combretaceae

ดูที่ สะแกนา

ขอนแข้
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Combretum quadrangulare Kurz

Combretaceae

ดูที่ สะแกนา

จองแข้
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Combretum quadrangulare Kurz

Combretaceae

ดูที่ สะแกนา

ซังแก
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Combretum quadrangulare Kurz

Combretaceae

ดูที่ สะแกนา

สะแก
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Combretum quadrangulare Kurz

Combretaceae

ดูที่ สะแกนาสะแกนา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Combretum quadrangulare Kurz

Combretaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 12 ม. ลำต้นมักมีกิ่งที่ลดรูปเป็นหนาม เปลือกเรียบ กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม 4 เหลี่ยม ส่วนต่าง ๆ มีเกล็ดปกคลุมหนาแน่น ใบรูปไข่กลับหรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 8-18 ซม. ปลายแหลมยาว โคนเรียวสอบ ก้านใบยาว 4-6 มม. ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ออกตามซอกใบ ยาว 3-6 ซม. มักแยกแขนง ใบประดับรูปเส้นด้าย ยาวประมาณ 1 มม. ก้านดอกยาวประมาณ 1 มม. กลีบเลี้ยงรูปถ้วยกว้าง กว้าง 2-2.5 มม. ยาวประมาณ 1.2 มม. เป็นเหลี่ยม มี 4 กลีบ รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก กลีบดอกสีครีม รูปไข่กลับ ยาว 0.8-1.2 มม. ปลายแหลม เกสรเพศผู้ 4 อัน ยาว 3-4 มม. จานฐานดอกเป็นวง มีขนหนาแน่น ผลมี 4 ปีก รูปรีกว้าง ยาวประมาณ 2 ซม. ปีกกว้าง 3-4 มม.

พบที่พม่าและภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามที่โล่ง ข้างถนน หรือเขาหินปูนเตี้ย ๆ ความสูงถึงประมาณ 250 เมตร

ชื่ออื่น   แก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ขอนแข้, จองแข้ (แพร่); ซังแก (เขมร-ปราจีนบุรี); แพ่ง (ภาคเหนือ); สะแก, สะแกนา (ภาคกลาง)

สะแกนา: ลำต้นมักมีกิ่งที่ลดรูปเป็นหนาม ช่อดอกแบบช่อเชิงลด จานฐานดอกเป็นวง มีขนหนาแน่น ผลมี 4 ปีก (ภาพ: อุบลราชธานี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Nanakorn, W. (1986). The genus Combretum (Combretaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 16: 154-204.