สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

แสงอาทิตย์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Combretum constrictum (Benth.) M. A. Lawson

Combretaceae

ดูที่ พู่อมร

พู่อมร
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Combretum constrictum (Benth.) M. A. Lawson

Combretaceae

ดูที่ สะแกนาพู่อมร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Combretum constrictum (Benth.) M. A. Lawson

Combretaceae

ไม้พุ่มรอเลื้อย ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 5-13 ซม. โคนกลม แผ่นใบค่อนข้างหนา ขอบม้วนงอ ก้านใบยาวประมาณ 5 มม. ช่อดอกคล้ายช่อเชิงลด ยาว 3-8 ซม. ดอกสีแดง ฐานดอกยาวประมาณ 5 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาวได้ถึง 1.5 ซม. คอดช่วงปลาย ปลายแยกเป็น 5 กลีบรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 4 มม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 7 มม. มีก้านกลีบ มีขนยาว เกสรเพศผู้ 10 อัน เรียง 2 วง ก้านชูอับเรณูยาวได้ถึง 2.5 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ ก้านชูอับเรณู ผลแห้งไม่แตกรูปรี มีห้าเหลี่ยม ยาวประมาณ 2.5 ซม. ไร้ก้าน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สะแกนา, สกุล)

มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา เป็นไม้ประดับ ในธรรมชาติพบตามที่น้ำทะเลท่วมถึง

ชื่อพ้อง  Poivrea constricta Benth.

ชื่อสามัญ  Powderpuff Combretum

ชื่ออื่น   พู่อมร, แสงอาทิตย์ (ทั่วไป)

พู่อมร: ช่อดอกคล้ายช่อเชิงลด หลอดกลีบเลี้ยงคอดปลาย เกสรเพศผู้ 10 อัน เรียง 2 วง ผลแห้งไม่แตกรูปรี มีห้าเหลี่ยม ไร้ก้าน (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawai`i.