สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แก้วสุไหงโกลก
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Codonoboea kolokensis (B. L. Burtt) D. J. Middleton

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก ลำต้นตั้งตรง สูง 20-60 ซม. มีขนสั้นนุ่มหนาแน่นกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่างมีขนตามเส้นกลางใบและเส้นแขนงใบ ช่อดอก และกลีบเลี้ยง ใบรูปรีถึงรูปใบหอก หรือรูปเคียว ยาว 5-16 ซม. ปลายแหลมยาว โคนเบี้ยวเล็กน้อย เส้นแขนงใบข้างละ 9-16 เส้น ก้านใบยาว 1-2 ซม. ช่อดอกมี 1-5 ช่อ แต่ละช่อมี 2-4 ดอก มีต่อมสีม่วงแดงกระจาย ก้านช่อยาว 6-8.5 ซม. ก้านดอกยาว 2-3 มม. กลีบเลี้ยงสีม่วงเข้ม รูปใบหอกปลายมน ยาว 2.5-3 มม. ดอกสีม่วงอมแดง โคนสีขาว ปลายกลีบสีขาวอมเหลือง ยาวประมาณ 2 ซม. ด้านนอกมีขนประปราย ด้านในมีตุ่มเล็กและขนประปรายรอบปากหลอดกลีบ ก้านเกสรเพศเมียยาว 1.3-1.8 ซม. มีขนสั้นหนาแน่น ผลเหยียดตรง ยาว 2.5-3.5 ซม. มีขนประปราย(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แก้วน้ำค้าง, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะที่สุคิริน และสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูง 200-300 เมตร

ชื่อพ้อง  Henckelia kolokensis B. L. Burtt

แก้วสุไหงโกลก: กลีบเลี้ยงสีม่วงเข้ม ดอกสีม่วงอมแดง โคนสีขาว ปลายกลีบสีขาวอมเหลือง ผลเหยียดตรง (ภาพ: นราธิวาส - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Burtt, B.L. (2001). Flora of Thailand: annotated checklist of Gesneriaceae. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 95.

Middleton, D.J., A. Weber, T.L. Yao, A. Sontag and M. Möller. (2013). The current status of the species hitherto assigned to Henckelia (Gesneriaceae). Edinburgh Journal of Botany 70(3): 390.