สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   พนมสวรรค์ต้น
วันที่ 30 มกราคม 2560

Clerodendrum smitinandii Moldenke

Lamiaceae

ไม้ต้น สูง 8–15 ม. ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 4–18 ซม. ปลายเรียวแหลมมีติ่งสั้น ๆ ปลายติ่งมน เส้นแขนงใบโค้งจรดกัน เส้นแขนงใบย่อยกึ่งขั้นบันไดห่าง ๆ ก้านใบยาว 1.5–3 ซม. ช่อดอกตั้งขึ้น ยาว 4–6 ซม. ก้านดอกยาว 1–1.5 ซม. ใบประดับรูปเส้นด้าย ยาว 0.4–1 ซม. กลีบเลี้ยงสีชมพูอมน้ำตาล หลอดกลีบยาว 4–8 มม. กลีบรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1 ซม. ปลายแหลม ติดทน ดอกสีขาว หลอดกลีบดอกยาว 4–5 ซม. กลีบดอกยาวเท่า ๆ กัน รูปรี ยาวประมาณ 1 ซม. มีขนละเอียด เกสรเพศผู้ยาว 2.5–3 ซม. เกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้หรือยาวกว่าเล็กน้อย ผลกลม มี 4 ไพรีน มีกลีบเลี้ยงหุ้ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางแย้ม, สกุล)

พบที่กัมพูชา เวียดนาม และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไทยที่ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ขึ้นตามที่ลาดชันในป่าดิบชื้น ความสูง 600–1500 เมตร

พนมสวรรค์ต้น: ช่อดอกแบบช่อกระจุก ตั้งขึ้น ใบประดับรูปเส้นด้าย กลีบเลี้ยงสีชมพูอมน้ำตาล กลีบรูปสามเหลี่ยม ปลายแหลม ติดทน (ภาพ: สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Leeratiwong, C., P. Chantaranothai and A.J. Paton. (2011). A synopsis of the genus Clerodendrum L. (Lamiaceae) in Thailand. Tropical Natural History 11(2): 177–211.