สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แป้ง
วันที่ 30 มกราคม 2560

Chorisandrachne diplosperma Airy Shaw

Phyllanthaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. แยกเพศร่วมต้น หูใบรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ใบเรียงสลับระนาบเดียวกัน รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 1-2.5 ซม. ปลายแหลมหรือกลม ปลายมักมีติ่ง แผ่นใบด้านล่างมีนวล ก้านใบยาว 1-1.5 มม. ช่อดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 มม. ก้านดอกยาว 5-6 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาวประมาณ 1.5 มม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาวประมาณ 2 มม. จานฐานดอกเป็นวง เกสรเพศผู้ 5 อัน ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 2 มม. รังไข่มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 2 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียสั้น แยก 3 แฉกจรดโคน ผลแห้งแตก จัก 3 พู เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. เกลี้ยง ก้านผลยาวได้ถึง 2.5 ซม. เมล็ดแบนข้างหนึ่ง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และภาคใต้ที่เขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้นที่เป็นหินปูน ความสูงไม่เกิน 300 เมตร

สกุล Chorisandrachne Airy Shaw เคยถูกยุบอยู่ภายใต้สกุล Leptopus มีชนิดเดียว ส่วนสกุล Leptopus มีประมาณ 10 ชนิด ในไทยพบชนิดเดียว คือ L. australis (Zoll. & Moritzi) Pojark. ทั้งสองสกุลเดิมอยู่ภายใต้วงศ์ Euphorbiaceae ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “choris” แยก และสกุล Andrachne

ชื่อพ้อง  Leptopus diplospermus (Airy Shaw) G. L. Webster

แป้ง: ใบเรียงสลับระนาบเดียว แผ่นใบด้านล่างมีนวล ผลแห้งแตก มี 3 พู ก้านผลยาว (ภาพ: ประจวบคีรีขันธ์ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

van Welzen, P.C. (2009). Recent changes in Thai Euphorbiaceae sensu lato. Thai Forest Bulletin (Botany), Special Issue: 212-218.

van Welzen, P.C. (2007). Euphorbiaceae (Leptopus). In Flora of Thailand Vol. 8(2): 352-355.