สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หญ้าพันเกลียว
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Ceropegia thailandica Meve

Apocynaceae

ไม้ล้มลุกคล้ายหญ้า หัวใต้ดินเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. รากยาวได้ถึง 10 ซม. ลำต้นสูง 10-30 ซม. แตกกิ่ง มีขนประปรายตามข้อ ใบรูปแถบ ยาว 3.5-7 ซม. ปลายแหลม โคนสอบ ไร้ก้าน ช่อดอกแบบช่อกระจุกมีดอกเดียว ก้านช่อยาว 0.8-1 ซม. ใบประดับรูปลิ่มแคบ ยาวประมาณ 1 มม. ก้านดอกยาว 4-8 มม. กลีบเลี้ยงรูปใบหอกหรือรูปแถบ ยาว 7-8 มม. กลีบดอกคล้ายรูปลิ่มแคบ หลอดกลีบรูปทรงกระบอก สีครีม มีปื้นสีน้ำตาลกระจาย ยาว 1-1.2 ซม. ปลายคอด ด้านในมีขน กลีบบิดเป็นเกลียว สีเขียวครีมอมน้ำตาล ยาว 4-5.5 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนกลีบเป็นติ่ง พับงอ มีขนกำมะหยี่สีม่วงดำ ขอบกลีบมีขนครุย ปลายขนเป็นต่อมคล้ายรูปกระบอง มีกะบังรอบเส้าเกสร สีแดงอมม่วง สูงประมาณ 4 มม. กลีบกะบังด้านนอกยาวประมาณ 0.7 มม. ด้านในมีขน กลีบกะบังด้านในเกลี้ยง โค้งงอ ยาว 3-3.5 มม. อับเรณูอยู่เหนือยอดเกสรเพศเมีย เรณูสีเหลือง รังไข่เกลี้ยง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เทพธาโร, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ภูวัว จังหวัดบึงกาฬ ขึ้นตามทุ่งหญ้าที่ราบบนยอดภูเขาหินทรายชายป่าดิบแล้ง ความสูงประมาณ 300 เมตร คล้ายกับ ว่านสามพี่น้องภูพาน C. suddeei Kidyoo พบที่ภูพาน จังหวัดสกลนคร หลอดกลีบเรียวแคบกว่า โคนกลีบเป็นติ่ง ไม่มีขนกำมะหยี่สีม่วงดำ

หญ้าพันเกลียว: ไม้ล้มลุกคล้ายหญ้า กลีบดอกบิดเป็นเกลียว โคนเป็นติ่ง มีขนกำมะหยี่สีม่วงดำ (ภาพ: ภูวัว บึงกาฬ - ปรีชา การะเกตุ); ว่านสามพี่น้องภูพาน:

เอกสารอ้างอิง

Kidyoo, M. (2014). Ceropegia suddeei sp. Nov. (Apocynaceae, Asclepiadoideae) from northeastern Thailand. Nordic Journal of Botany 32(5): 569-574. doi: 10.1111/njb.00418

Meve, U. (2009). Ceropegia thailandica (Asclepiadoideae-Ceropegieae), a spectacular new Thai species. Bradleya 27: 161-164.