สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

คูนขาว
วันที่ 28 เมษายน 2560

Cassia x nealiae H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ดูที่ ราชพฤกษ์