สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กัลปพฤกษ์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Cassia bakeriana Craib

Fabaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. มีขนกิ่งตามกิ่งอ่อน แผ่นใบ ใบประดับ กลีบเลี้ยง และฝัก ใบประกอบยาว 15-40 ซม. มีใบย่อย 5-8 คู่ ใบย่อยรูปขอบขนานหรือรูปใบหอกกลับ ปลายกลมมีติ่งแหลม โคนกลม ก้านใบยาวประมาณ 2 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ยาว 5-12 ซม. ออกตามซอกใบที่หลุดร่วง ใบประดับและใบประดับย่อยสีแดงอมน้ำตาล กลีบเลี้ยงรูปใบหอกยาว 0.9-1.2 ซม. ดอกสีขาวอมชมพู กลีบรูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาว 3.5-4.5 ซม. เกสรเพศผู้อันยาว 3 อัน โค้งงอ ก้านชูอับเรณูยาว 3.5-5 ซม. ป่องกลาง อันสั้น 4 อัน ก้านชูอับเรณูยาวประมาณกึ่งหนึ่งของอันยาว แต่อับเรณูยาวกว่าประมาณ 2 เท่า 3 อันลดรูป ยาว 1-1.5 ซม. อับเรณูขนาดเล็ก รังไข่ยาวประมาณ 4 ซม. ก้านยาว 1-1.5 ซม. ฝักยาว 30-40 ซม. มี 30-40 เมล็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมทีี่ ราชพฤกษ์,สกุล)

พบที่พม่า ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ความสูง 300-1000 เมตร เป็นไม้ประดับ ดอกมีขนาดใหญ่ที่สุดในสกุล Cassia ของไทย

ชื่อสามัญ  Pink shower, Wishing tree

ชื่ออื่น   กัลปพฤกษ์ (ภาคกลาง, ภาคเหนือ); กานล์ (เขมร-สุรินทร์); กาลพฤกษ์ (ภาคกลาง); ชัยพฤกษ์ (ภาคเหนือ)

กัลปพฤกษ์: ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามกิ่งข้าง ๆ กลีบดอกมีก้าน เกสรเพศผู้ 3 อัน โค้งงอ ป่องกลาง อันสั้น 4 อัน แต่อับเรณูยาวกว่าอันยาว (ภาพ: cultivated - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1972). Leguminosae-Caesalpinioideae. In Flora of Thailand Vol. 4(1): 105.

กานล์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Cassia bakeriana Craib

Fabaceae

ดูที่ กัลปพฤกษ์

กาลพฤกษ์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Cassia bakeriana Craib

Fabaceae

ดูที่ กัลปพฤกษ์

ชัยพฤกษ์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Cassia bakeriana Craib

Fabaceae

ดูที่ กัลปพฤกษ์