สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กกปากนก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

Carex oedorrhampha Nelmes

Cyperaceae

กกแตกกอแน่น ใบส่วนมากออกที่โคน กว้าง 4-8 มม. ยาวได้ถึง 1.2 ม. ปลายเรียวแหลม พับจีบ กาบใบยาว 5-17 ซม. สีน้ำตาลแดงหรือม่วง วงใบประดับล่างคล้ายใบ ยาว 30-50 ซม. ช่อดอกยาว 18-25 ซม. ช่อย่อยแบบช่อเชิงลด มี 4-8 ช่อ ช่อช่วงปลายเพศผู้ ยาว 4-8 ซม. ช่อเพศเมียออกด้านข้าง ยาว 6-12 ซม. กาบช่อรูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาว 1.8-3 มม. ปลายมนหรือตัด มีหนามแข็งยาว 1-2 มม. เส้นกลีบเป็นสัน 3 เส้น ใบประดับย่อยรูปคนโท ยาว 3-3.8 มม. จะงอยยาวประมาณ 1 มม. ปลายตัด ผลรูปรีแคบ รูปสามเหลี่ยมตามขวาง ยาวประมาณ 2 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กกกระบอก, สกุล)

พบที่อินเดีย ภูฏาน จีนตอนใต้ เวียดนาม สุมาตรา ในไทยพบที่ดอยอินทนนท์และดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นในป่าดิบเขา ความสูง 1800-2500 เมตร

ชื่ออื่น   กกปากนก, กกอีโด (ทั่วไป)

กกปากนก: ใบออกที่โคน ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ช่วงปลายเป็นช่อเพศผู้ (ภาพ: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Simpson, D.A. and T. Koyama. (1998). Cyperaceae. In Flora of Thailand Vol. 6(4): 477.

กกอีโด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Carex oedorrhampha Nelmes

Cyperaceae

ดูที่ กกปากนก