สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ไก่ปล่อย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Byttneria andamanensis Kurz

Malvaceae

ดูที่ ละหุ่งเครือ

ซีหย่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Byttneria andamanensis Kurz

Malvaceae

ดูที่ ละหุ่งเครือ

ย่านมันแดง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Byttneria andamanensis Kurz

Malvaceae

ดูที่ ละหุ่งเครือละหุ่งเครือ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Byttneria andamanensis Kurz

Malvaceae

ไม้เถา กิ่งเกลี้ยง มีริ้ว ใบรูปหัวใจ มี 3-5 พู พูข้างปลายแหลม พูกลางปลายแหลมยาวหรือยาวคล้ายหาง โคนรูปหัวใจ ขอบจักซี่ฟันหรือจักฟันเลื่อยสองชั้น เส้นโคนใบข้างละ 2-3 เส้น ก้านใบยาว 4-13 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 15 ซม. มีขนกระจุกกระจาย ก้านดอกยาว 0.3-1 ซม. กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ยาวประมาณ 3 มม. มีขนสั้นนุ่มทั้งสองด้าน กลีบดอกรูปคุ่ม ยาว 4-5 มม. เส้นกลางกลีบมีขน ปลายกลีบเรียวแคบ เส้าเกสรรูปถ้วย รังไข่มีต่อมกระจาย ก้านเกสรเพศเมียสั้น รูปลิ่มแคบ ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 ซม. รวมหนาม โคนหนามเป็นปุ่ม ก้านผลยาว 1-3 ซม. เมล็ดผิวนูน 3 สัน คล้ายรูปสามเหลี่ยม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กำยานเครือ, สกุล)

พบที่พม่า อินเดีย และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทุกภาค ขึ้นกระจายตามชายป่า ที่โล่ง ความสูงถึงประมาณ 700 เมตร

ชื่ออื่น   ไก่ปล่อย (ภาคกลาง); ซีหย่อ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ย่านมันแดง (ภาคใต้); ละหุ่งเครือ (นครราชสีมา); สาเครือ (ภาคเหนือ)

ละหุ่งเครือ: ใบมี 3-5 พู พูกลางปลายยาวคล้ายหาง ขอบจักซี่ฟันหรือจักฟันเลื่อยสองชั้น กลีบดอกรูปคุ่ม ผลมีหนาม โคนหนามเป็นปุ่ม (ภาพช่อดอก: อุบลราชธานี, ภาพผล: แก่งกระจาน เพชรบุรี; - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2001). Sterculiaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 545.

สาเครือ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Byttneria andamanensis Kurz

Malvaceae

ดูที่ ละหุ่งเครือ