สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   บุษบง
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Boesenbergia pulcherrima (Wall.) Kuntze

Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 40 ซม. เหง้าหนา แยกแขนง ด้านในสีขาวหรืออมเหลือง กาบใบยาวได้ถึง 18 ซม. มีริ้วละเอียด ลิ้นกาบยาวประมาณ 1.5 ซม. ใบรูปรี ยาวได้ถึง 25 ซม. แผ่นใบด้านล่างบางครั้งมีปื้นสีม่วงอมแดง เกือบไร้ก้าน ช่อดอกออกตามซอกกาบที่ยอด ช่อยาวได้ถึง 13 ซม. ก้านช่อยาวประมาณ 1 ซม. มีได้ถึง 15 ดอก ใบประดับเรียงสองแถวด้านเดียว รูปรี ยาวประมาณ 5 ซม. ดอกสีขาว หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 3 ซม. กลีบรูปรี ยาว 1-1.8 ซม. กลีบปากเป็นถุงรูปไข่กลับ ปลายรูปคุ่ม ยาวประมาณ 3 ซม. มีปื้นสีแดงช่วงปลาย และจุดสีแดง 2 จุด ที่โคน มีถ้วยรองอับเรณู แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันด้านข้างรูปไข่กลับกว้าง ยาวประมาณ 1.3 ซม. โคนมีจุดสีแดง 2 จุด เกสรเพศผู้ยาว 0.8-1 ซม. อับเรณูมีขนต่อม ปลายอับเรณูไม่มีสันยอด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กระชาย, สกุล)

พบที่อินเดีย พม่า ลาว และภาคเหนือของไทยที่แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง น่าน ตาก ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูงมากกว่า 1000 เมตร

ชื่อพ้อง  Gastrochilus pulcherrimus Wall.

ชื่อสามัญ  Camphor tree

ชื่ออื่น   บุษบง, ปุด (นครศรีธรรมราช)

บุษบง: ลำต้นสูง ใบเกือบไร้ก้าน ช่อดอกออกตามซอกกาบที่ยอด กลีบปากเป็นถุงรูปไข่กลับ ปลายรูปคุ่ม มีปื้นสีแดงช่วงปลาย (ภาพซ้ายและภาพขวาล่าง: แม่ฮ่องสอน, ภาพขวาบน: ลาว; - John Mood)

เอกสารอ้างอิง

Baker, J.G. (1890). Scitamineae (Gastrochilus). In Flora of British India Vol. 6: 217.

Sabu, M. (2006). Zingiberaceae and Costaceae of South India (pro. part). Kerala, India. Indian Association for Angiosperm Taxonomy, Calicut University.

ปุด
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Boesenbergia pulcherrima (Wall.) Kuntze

Zingiberaceae

ดูที่ บุษบง