สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กระชาย  สกุล
วันที่ 1 มีนาคม 2559

Boesenbergia Kuntze

Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก มีเหง้า รากอวบหนา ใบเรียงเวียน ลิ้นกาบจัก 2 พู ช่อดอกแบบช่อเชิงลดออกที่ยอดระหว่างกาบใบหรือออกจากเหง้า ใบประดับเรียง 2 แถว แต่ละใบประดับมีดอกเดียว แต่ละดอกมีใบประดับย่อยอันเดียว ดอกบานจากปลายสู่โคน กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอด หลอดกลีบดอกเรียวยาว กลีบดอก 3 กลีบ ยาวเท่า ๆ กัน เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันด้านข้างเป็นแผ่นกล้ายกลีบดอก กลีบปากใหญ่กว่าแผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน โค้งเว้า ปลายเรียบหรือเว้าตื้น โคนเรียวแคบเป็นร่อง อับเรณูเรียงขนานกัน แตกตามยาวหรือมีรูเปิดที่ปลาย ไม่มีเดือย รังไข่มี 3 ช่อง ผลแห้งแตกเป็น 3 ซีก เมล็ดมีเยื่อหุ้มจักเป็นครุย

สกุล Boesenbergia มีมากกว่า 60 ชนิด พบในเอเชียเขตร้อน ในไทยมีมากกว่า 25 ชนิด ชื่อสกุลตั้งตาม Clara Boesenberg น้องสาวของ Otto Kuntze (1843-1907) นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน


เอกสารอ้างอิง

Larsen, K. and S.S. Larsen. (2006). Gingers of Thailand. Queen Sirikit Botanical Garden Organization. Chiang Mai.

Sirirugsa, P. (1992). A revision of the genus Boesenbergia Kuntze (Zingiberaceae) in Thailand. Natural History Bulletin of Siam Society 40: 67-90.

Sirirugsa, P. (1987). Three new species and one new combination in Boesenbergia (Zingiberaceae) from Thailand. Nordic Journal of Botany 7: 421-425.