สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ดาดนภา
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Begonia soluta Craib

Begoniaceae

ไม้ล้มลุก เหง้าขนาดเล็ก ไม่มีลำต้น มีขนสากหนาแน่นตามแผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ และก้านดอก ใบกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-5 ซม. โคนรูปหัวใจ ใบอวบหนา ขอบจักซี่ฟัน เส้นโคนใบมีประมาณ 9 เส้น ก้านใบยาว 2.5-8 ซม. ช่อยาวได้ถึง 20 ซม. ดอกสีขาวอมชมพู ก้านดอกยาว 1-2.5 ซม. ใบประดับยาวประมาณ 5 มม. ขอบจักชายครุย ดอกเพศผู้ กลีบรวม 4 กลีบ กลีบคู่นอกรูปไข่กลับ กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 1-1.2 ซม. ปลายมน กลีบคู่ในรูปแถบหรือรูปใบหอกกลับ ยาว 0.7-1.2 ซม. ปลายอับเรณูมีแกนสั้น ๆ ปลายตัด ดอกเพศเมียมี 4 กลีบ ก้านเกสรเพศเมีย 3 อัน ยอดเกสรเป็นสันนูน ผลห้อยลง กว้างประมาณ 6 มม. ยาวประมาณ 5 มม. ปีกข้างยาวได้ถึง 6 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ส้มกุ้ง, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ดอยหัวหมด จังหวัดตาก ขึ้นหนาแน่นบนเขาหินปูนที่เปิดโล่ง ความสูงประมาณ 1000 เมตร

ดาดนภา: ถิ่นที่อยู่ตามหินปูน ช่อดอกตั้งตรง ดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย กลีบรวมมี 4 กลีบ ผลมี 3 ปีก (ภาพ: ดอยหัวหมด ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Craib, W.G. (1930). Contributions to the Flora of Siam. Bulletin of Miscellaneous Information Kew 1930: 418.