สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เยื่อกูรัม
วันที่ 28 เมษายน 2560

Begonia smithiae E. T. Geddes

Begoniaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 70 ซม. มีขนยาวสีน้ำตาลแดงหนาแน่นตามเหง้า ลำต้น หูใบ แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ ใบประดับ กลีบดอกด้านนอก มีขนประปรายตามก้านช่อดอกและก้านดอก หูใบรูปไข่ ยาวประมาณ 1 ซม. ติดทน ใบออกจากโคนต้น รูปหัวใจ ปลายแหลมยาว โคนเบี้ยว ยาว 6-20 ซม. ก้านใบยาว 2-5 ซม. ช่อดอกออกตามซอกใบ ยาวได้ถึง 30 ซม. รวมก้าน ใบประดับรูปไข่ ยาวประมาณ 5 มม. ร่วงเร็ว ดอกสีส้ม ก้านดอกยาว 1-2 ซม. ดอกเพศผู้กลีบรวม 4 กลีบ คู่นอกรูปไข่ ยาว 1.2-1.5 ซม. คู่ในเรียวแคบ ก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกันที่โคน ดอกเพศเมียมี 5 กลีบ กลีบคู่นอกรูปไข่ ยาว 1-1.2 ซม. 3 กลีบในรูปขอบขนาน ก้านเกสรเพศเมีย 3 อัน โคนเชื่อมติดกัน ผลรูปขอบขนาน ยาว 1-1.5 ซม. ปีกล่างรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 2 ซม. ปีกคู่ข้างแคบกว่า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ส้มกุ้ง, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ที่เขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นตามป่าดิบเขาที่ชุ่มชื้น ความสูง 1000-1800 เมตร เป็นชนิดเดียวในสกุลส้มกุ้งของไทยที่มีดอกสีส้ม

เยื่อกูรัม: มีขนยาวสีน้ำตาลแดงหนาแน่นตามลำต้น และแผ่นใบด้านล่าง ช่อดอกออกตามซอกใบ ดอกสีส้ม ดอกเพศผู้มี 4 กลีบ คู่ในเรียวแคบ (ภาพ: เขาหลวง นครศรีธรรมราช - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Geddes, E.T. (1928). Contributions to the Flora of Siam. Additamentum XXV. Bulletin Miscellaneous Information, Kew 1928: 239-240.