สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โยทะกา
วันที่ 28 เมษายน 2560

Bauhinia monandra Kurz

Fabaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน เส้นแขนงใบด้านล่าง ช่อดอก และก้านดอก หูใบรูปสามเหลี่ยม ยาว 3-6 มม. ใบรูปไข่หรือเกือบกลม ปลายแฉกน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ปลายแฉกมน โคนเว้ารูปหัวใจ เส้นโคนใบข้างละ 5-6 เส้น ก้านใบยาว 3-6 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะสั้น ๆ ออกตามปลายกิ่งหรือซอกใบ มี 3-7 ดอก ก้านดอกยาว 1-1.5 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ยาวประมาณ 1 ซม. ใบประดับย่อยยาว 3-6 มม. ติดที่โคนฐานดอก ตาดอกรูปกระสวย ปลายแยกเป็น 5 แฉกเล็ก ๆ ฐานดอกยาว 2.5-3 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 1.5-2 ซม. ดอกสีชมพู มีจุดสีเข้มกระจาย กลีบรูปไข่กลับ ยาว 4-5 ซม. กลีบกลางมีปื้นเป็นจุดสีแดงกระจาย เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์มีอันเดียว ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 4 ซม. มีขนที่โคน อับเรณูยาวประมาณ 6 มม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 9 อัน ขนาดเล็ก ฝักยาวได้ถึง 20 ซม. ปลายมีจะงอย มี 10-20 เมล็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ชงโค, สกุล)

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน แต่ตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบเก็บจากพม่า

ชื่อสามัญ  Napoleon’s plume, Orchid tree, Pink Bauhinia

ชื่ออื่น   จงโค, โยทะกา (กรุงเทพฯ)

โยทะกา: ใบแฉกลึกไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง ดอกสีชมพูมีจุดสีเข้มกระจาย กลีบกลางมีปื้นเป็นจุดสีแดงกระจาย เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์มีอันเดียว ปลายฝักมีจะงอย (ภาพ: cultivated; ภาพดอก - ราชันย์ ภู่มา, ภาพผล - ปิยชาติ ไตรสารศรี)

เอกสารอ้างอิง

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae. In Flora of Thailand Vol. 4(1): 6-7.

จงโค
วันที่ 28 เมษายน 2560

Bauhinia monandra Kurz

Fabaceae

ดูที่ โยทะกา