สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เต่าร้างศรีสยาม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Arenga hookeriana (Becc.) Whitmore

Arecaceae

ปาล์มขนาดเล็กแตกกอ สูงได้ถึง 1.8 ม. ลำต้นเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-2 ซม. ใบมี 5-10 ใบ เรียงเวียน ส่วนมากเป็นใบเดี่ยว บางครั้งมีใบย่อยขนาดเล็กแซม รูปรีถึงรูปขอบขนาน ยาว 60-80 ซม. ขอบจักเป็นแฉกแหลม ข้างละ 6-8 แฉก แผ่นใบด้านล่างมีนวลสีเงินอมเทา ก้านใบยาวได้ถึง 50 ซม. กาบใบแฉกลึก ขอบมีเส้นใยหนาแน่น ช่อดอกแบบช่อเชิงลด มี 2-3 ช่อ ออกตามซอกใบใกล้โคน ยาว 25-30 ซม. ช่อช่วงปลายส่วนมากเป็นช่อดอกเพศเมีย ช่อดอกเพศผู้บางครั้งแตกแขนง ผลรูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. ผลแก่สีส้มอมแดง เปลี่ยนเป็นสีดำ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เต่าร้างหนู, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ของไทย ขึ้นใต้ร่มเงาในป่าดิบชื้น ความสูง 100-600 เมตร เป็นไม้ประดับ

ชื่อพ้อง  Didymosperma hookerianum Becc.

ชื่อสามัญ  Hooker’s fishtail palm

ชื่ออื่น   เต่าร้างศรีสยาม, ศรีสยาม (กรุงเทพฯ)

เต่าร้างศรีสยาม: ใบเดี่ยว ขอบใบจักแหลมเป็นแฉก ท้องใบมีนวล ช่อดอกแบบช่อเชิงลด โค้งลง ออกตามซอกใบใกล้โคน ผลแก่สีส้มอมแดง (ภาพ: cultivated; ภาพต้นและผล - ราชันย์ ภู่มา; ภาพช่อดอก - นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน)

เอกสารอ้างอิง

Pongsattayapipat, R. (2013). Arecaceae. In Flora of Thailand Vol. 11(3): 334-335.

ศรีสยาม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Arenga hookeriana (Becc.) Whitmore

Arecaceae

ดูที่ เต่าร้างศรีสยาม