สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   บุกคนโท
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Amorphophallus muelleri Blume

Araceae

ไม้ล้มลุก หัวใต้ดินกลม แบน ๆ เส้นผ่านศูนย์กลางโตได้ถึง 28 ซม. ใบประกอบแยกแขนง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.75-2 ม. ระหว่างก้านใบที่แยกแขนงมีหัวย่อย แกนใบประกอบมีปีก ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 10-40 ซม. ปลายแหลมยาว โคนเป็นครีบ ก้านใบยาว 0.4-1.8 ม. ก้านช่อยาว 30-60 ซม. กาบหนา รูปสามเหลี่ยมกว้าง สีเขียวอมชมพู อมเหลือง หรือสีม่วงอมน้ำตาล มีจุดสีขาวกระจาย โคนด้านในเกลี้ยงหรือมีปุ่มเล็ก ๆ กระจาย กาบยาว 7.5-32 ซม. ปลายแหลมยาว โคนม้วนเข้า ขอบพับงอ ช่อดอกยาวกว่ากาบ ยาว 8-40 ซม. ไร้ก้านหรือมีก้านสั้น ๆ ช่วงดอกเพศผู้ยาว 2-9 ซม. เกสรเพศผู้มี 3-5 อัน ก้านชูอับเรณูขนาดเท่า ๆ กัน ปลายช่อเป็นรยางค์รูปกระสวย ยาว 3-22 ซม. ช่วงดอกเพศเมียยาว 1.5-10 ซม. รังไข่แบน กว้าง 3-3.5 มม. มีก้านสั้น ๆ ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรกลมหรือเป็นเหลี่ยม แบน มีร่องตื้น ๆ ช่อผลรูปทรงกระบอก ผลย่อยรูปไข่ ยาว 1.2-1.8 ซม. สุกสีแดง

พบที่หมู่เกาะอันดามันของอินเดีย พม่า ชวา และติมอร์ ในไทยพบทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ ตาก และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ความสูงระดับต่ำ ๆ

ชื่อพ้อง  Amorphophallus erubescens Hett.

บุกคนโท: ก้านช่อสั้น กาบหนารูปสามเหลี่ยมกว้าง มีจุดสีขาวกระจาย ปลายช่อเป็นรยางค์รูปกระสวย (ภาพ: ท่าสองยาง ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Hetterscheid, W.L.A. (2012). Araceae (Amorphophallus). In Flora of Thailand Vol. 11(2): 130-186.

Li, H. and W.L.A. Hetterscheid. (2010). Araceae (Amorphophallus). In Flora of China Vol. 23: 23, 30.