สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เซียะ
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Alstonia spatulata Blume

Apocynaceae

ดูที่ ตีนเป็ดพรุ

เทียะ
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Alstonia spatulata Blume

Apocynaceae

ดูที่ ตีนเป็ดพรุ

กระบุย
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Alstonia spatulata Blume

Apocynaceae

ดูที่ ตีนเป็ดพรุตีนเป็ดพรุ
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Alstonia spatulata Blume

Apocynaceae

ไม้ต้น สูง 5-10 ม. โคนมักเป็นร่องหรือมีพูพอน ใบเรียงเป็นวงรอบ 3-5 ใบ รูปช้อน ยาว 2.5-11 ซม. ปลายมนหรือกลม โคนเรียวเป็นครีบ เส้นใบจำนวนมาก มีต่อมตามซอกเส้นใบ ก้านใบยาวประมาณ 5 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกเรียงเป็นวงแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง ยาว 6-9 ซม. ก้านดอกยาว 0.3-1 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวประมาณ 2 มม. มีขนครุย กลีบดอกเรียงซ้อนทับด้านซ้ายในตาดอก หลอดกลีบดอกยาว 6-9 มม. ด้านในมีขนหนาแน่น กลีบรูปขอบขนาน ยาวได้ถึง 9 มม. เกสรเพศผู้ติดเหนือกึ่งกลางหลอดกลีบดอก จานฐานดอกขนาดเล็ก คาร์เพลเกลี้ยง เกสรเพศเมียยาว 5-6 มม. ผลออกเป็นฝักคู่ ยาว 10-24 ซม. เมล็ดยาวประมาณ 5 มม. ขนครุยยาวประมาณ 1 ซม.

พบที่ภูมิภาคมาเลเซีย เวียดนามตอนใต้ และภาคใต้ของไทย ขึ้นตามขอบป่าพรุ ความสูงระดับต่ำ ๆ น้ำยางขาวใช้ทาแก้โรคผิวหนัง แก้ปวดฟัน น้ำสกัดจากเปลือกมีสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือด

ชื่อสามัญ  Siamese balsa

ชื่ออื่น   กระบุย, เซียะ, ตีนเป็ดพรุ, เทียะ (ภาคใต้); ปูแลปาซา (มาเลย์-นราธิวาส); ยวน (นราธิวาส)

ตีนเป็ดพรุ: ใบเรียงเป็นวงรอบ รูปช้อน ช่อดอกแบบช่อกระจุกเรียงเป็นวงแยกแขนง ผลเป็นฝักคู่ เมล็ดมีขนครุย (ภาพดอก: cultivated - ราชันย์ ภู่มา; ภาพฝัก: พรุโต๊ะแดง นราธิวาส, ภาพฝักสด - ราชันย์ ภู่มา, ภาพฝักแห้ง - นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน)

เอกสารอ้างอิง

Li, B., A.J.M. Leeuwenberg and D.J. Middleton. (1995). Apocynaceae. In Flora of China Vol. 16: 154-156.

Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 41-48.

ปูแลปาซา
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Alstonia spatulata Blume

Apocynaceae

ดูที่ ตีนเป็ดพรุ

ยวน
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Alstonia spatulata Blume

Apocynaceae

ดูที่ ตีนเป็ดพรุ