สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   สะเม็ก
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Agapetes lobbii C. B. Clarke

Ericaceae

ไม้พุ่มอิงอาศัย สูงได้ถึง 2 ม. ลำต้นเกลี้ยง ใบเรียงเวียน รูปขอบขนาน รูปใบหอก หรือแกมรูปไข่ ยาว 4-11 ซม. ปลายแหลมยาวหรือยาวคล้ายหาง โคนแหลมหรือมน โคนมีต่อมข้างละ 1 ต่อม ก้านใบยาว 3-5 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามซอกใบ ยาว 3-10 ซม. ก้านดอกปลายหนา ยาว 0.5-1.5 ซม. ใบประดับขนาดเล็ก หลอดกลีบเลี้ยงกลม ขนาดประมาณ 2 มม. กลีบรูปใบหอก ยาว 2-4 มม. ติดทน ดอกรูประฆังแคบ สีแดงหรืออมชมพู ยาว 2-2.5 ซม. มีสันตามยาว กลีบรูปแถบ ยาว 1.2-1.5 ซม. ปลายม้วนงอกลับ เกสรเพศผู้ยื่นพ้นหลอดกลีบ ก้านชูอับเรณูยาว 3-5 มม. อับเรณูยาว 5-7 มม. หลอดยาว 1.3-1.7 ซม. เดือยขนาดเล็กหรือไม่มี ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ประทัดดอย, สกุล)

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ และพม่า ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามคบไม้ในป่าดิบเขา ความสูง 1200-2000 เมตร

สะเม็ก: ลำต้นเกลี้ยง ปลายใบแหลมยาวหรือยาวคล้ายหาง ช่อดอกแบบช่อกระจะ ดอกเรียงหนาแน่น ก้านดอกปลายหนา เกสรเพศผู้ยื่นพ้นหลอดกลีบ (ภาพ: ภูหลวง เลย - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Clarke, C.B. (1881). Vaccinaceae. In Flora of British India Vol. 3: 448.

Fang, R. and P.F. Stevens. (2005). Ericaceae (Agapetes). In Flora of China Vol. 14: 506.

Watthana, S. (2015). Ericaceae. In Flora of Thailand Vol. 13(1): 105-107.