สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ประทัดดอย  สกุล
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Agapetes D. Don ex G. Don

Ericaceae

ไม้พุ่ม ขึ้นบนพื้นดินหรืออิงอาศัย มักมีรากคล้ายหัว ใบเรียงเวียน เรียงรอบข้อ หรือเกือบตรงข้าม ช่อดอกแบบช่อกระจะ ช่อเชิงหลั่น ช่อกระจุก หรือมีดอกเดียว ก้านดอกมักมีข้อ ปลายหนาคล้ายฐานดอก ใบประดับและใบประดับย่อยขนาดเล็ก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ติดทน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดหรือรูประฆัง ปลายแยก 5 แฉกสั้น ๆ เกสรเพศผู้ 10 อัน โคนอับเรณูมีเดือยหรือไม่มี ปลายมีหลอด 2 หลอด มีรูเปิดที่ปลายหรือเปิดตามยาว จานฐานดอกรูปวงแหวน รังไข่ใต้วงกลีบคล้ายมี 10 ช่อง ออวุลจำนวนมาก ก้านเกสรเพศเมียยื่นเลยอับเรณูเล็กน้อย ยอดเกสรเพศเมียขนาดเล็ก ผลแบบผลสดหรือแห้งมีหลายเมล็ด เมล็ดขนาดเล็ก ผิวเป็นร่างแห

สกุล Agapetes อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Vaccinioideae มีมากกว่า 80 ชนิด พบเฉพาะในเอเชีย ในไทยมี 12 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “agapetos” ชื่นชมหรือรัก หมายถึงพืชที่มีดอกสวยงาม


เอกสารอ้างอิง

Barlow, B. (2002). Loranthaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(4): 689-695.

Qiu, H. and M.G. Gilbert. (2003). Loranthaceae. In Flora of China Vol. 5: 221.